BTC¥25328.8155

ETH¥938.8864

LTC¥302.7129

WAVES

市值排行:NO.30

英文:Waves

中文:波币

白皮书:

点击进入
  • 人民币
  • 美元
  • 比特币

币种价格(CNY)

¥17.91607

币种价格(USD)

$2.645102

币种价格(BTC)

0.00070831BTC

市值(CNY):¥17.92亿

流通数量:1.0亿WAVES

涨跌幅(24H)

0.93%

成交额(24H):8463.66万

发行总量:

¥17.92亿

市值(CNY)

$2.65亿

市值(USD)

7.08万BTC

市值(BTC)

1.0亿WAVES

流通数量

8463.66万

成交额(24H)

1249.56万

成交额(24H)

3344.0941BTC

成交额(24H)

发行总量

 • 交易市场
 • 价格趋势
 • 新闻
 • 基本信息
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Bittrex(B网)
 • WAVES
 • ¥17.88170
 • ¥17.88170
 • 0.00
 • 1分钟前
 • 2
 • Bithumb
 • WAVES
 • ¥17.36065
 • ¥17.36065
 • 0
 • 9分钟前
 • 3
 • OKEX
 • WAVES
 • ¥17.68282
 • ¥17.68282
 • 0
 • 9分钟前
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • WAVES
 • ¥17.59348
 • ¥17.59348
 • 0.00
 • 12分钟前
 • 5
 • OKEX
 • WAVES
 • ¥17.86820
 • ¥17.86820
 • 0
 • 13分钟前
 • 6
 • OKEX
 • WAVES
 • ¥17.91848
 • ¥17.91848
 • 0
 • 13分钟前
 • 7
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • ¥17.61262
 • ¥17.61262
 • 0
 • 19分钟前
 • 8
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • ¥17.81473
 • ¥17.81473
 • 0
 • 19分钟前
 • 9
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • ¥18.02487
 • ¥18.02487
 • 0
 • 19分钟前
 • 10
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • ¥17.83088
 • ¥17.83088
 • 0
 • 19分钟前
 • 11
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • ¥17.85302
 • ¥17.85302
 • 0
 • 25分钟前
 • 12
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • ¥17.65701
 • ¥17.65701
 • 0.00
 • 25分钟前
 • 13
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • ¥17.98315
 • ¥17.98315
 • 0.00
 • 25分钟前
 • 14
 • OKEX
 • WAVES
 • ¥20.82270
 • ¥20.82270
 • 0
 • 32分钟前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Bittrex(B网)
 • WAVES
 • $2.640105
 • $2.640105
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:25
 • 2
 • Bithumb
 • WAVES
 • $2.563176
 • $2.563176
 • 0
 • 2019-02-18 14:33:50
 • 3
 • OKEX
 • WAVES
 • $2.610742
 • $2.610742
 • 0
 • 2019-02-18 14:33:42
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • WAVES
 • $2.597552
 • $2.597552
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:30:45
 • 5
 • OKEX
 • WAVES
 • $2.638113
 • $2.638113
 • 0
 • 2019-02-18 14:29:38
 • 6
 • OKEX
 • WAVES
 • $2.645535
 • $2.645535
 • 0
 • 2019-02-18 14:29:02
 • 7
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • $2.600377
 • $2.600377
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:22
 • 8
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • $2.630218
 • $2.630218
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:21
 • 9
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • $2.661244
 • $2.661244
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:20
 • 10
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • $2.632602
 • $2.632602
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:19
 • 11
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • $2.635871
 • $2.635871
 • 0
 • 2019-02-18 14:17:31
 • 12
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • $2.606932
 • $2.606932
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:17:30
 • 13
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • $2.655085
 • $2.655085
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:17:29
 • 14
 • OKEX
 • WAVES
 • $3.074324
 • $3.074324
 • 0
 • 2019-02-18 14:10:42
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Bittrex(B网)
 • WAVES
 • 0.00070500BTC
 • 0.00070500BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:25
 • 2
 • Bithumb
 • WAVES
 • 0.00068446BTC
 • 0.00068446BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:33:50
 • 3
 • OKEX
 • WAVES
 • 0.00069716BTC
 • 0.00069716BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:33:42
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • WAVES
 • 0.00069364BTC
 • 0.00069364BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:30:45
 • 5
 • OKEX
 • WAVES
 • 0.00070447BTC
 • 0.00070447BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:29:38
 • 6
 • OKEX
 • WAVES
 • 0.00070645BTC
 • 0.00070645BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:29:02
 • 7
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • 0.00069439BTC
 • 0.00069439BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:22
 • 8
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • 0.00070236BTC
 • 0.00070236BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:21
 • 9
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • 0.00071064BTC
 • 0.00071064BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:20
 • 10
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • 0.00070300BTC
 • 0.00070300BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:19
 • 11
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • 0.00070387BTC
 • 0.00070387BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:17:31
 • 12
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • 0.00069614BTC
 • 0.00069614BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:17:30
 • 13
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • 0.00070900BTC
 • 0.00070900BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:17:29
 • 14
 • OKEX
 • WAVES
 • 0.00082095BTC
 • 0.00082095BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:10:42
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Bittrex(B网)
 • 2
 • Bithumb
 • 3
 • OKEX
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • 5
 • OKEX
 • 6
 • OKEX
 • 7
 • Binance(币安)
 • 8
 • Binance(币安)
 • 9
 • Binance(币安)
 • 10
 • Binance(币安)
 • 11
 • Binance(币安)
 • 12
 • Binance(币安)
 • 13
 • Binance(币安)
 • 14
 • OKEX
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • WAVES
 • ¥17.88170
 • ¥17.88170
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:25
 • WAVES
 • ¥17.36065
 • ¥17.36065
 • 0
 • 2019-02-18 14:33:50
 • WAVES
 • ¥17.68282
 • ¥17.68282
 • 0
 • 2019-02-18 14:33:42
 • WAVES
 • ¥17.59348
 • ¥17.59348
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:30:45
 • WAVES
 • ¥17.86820
 • ¥17.86820
 • 0
 • 2019-02-18 14:29:38
 • WAVES
 • ¥17.91848
 • ¥17.91848
 • 0
 • 2019-02-18 14:29:02
 • WAVES
 • ¥17.61262
 • ¥17.61262
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:22
 • WAVES
 • ¥17.81473
 • ¥17.81473
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:21
 • WAVES
 • ¥18.02487
 • ¥18.02487
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:20
 • WAVES
 • ¥17.83088
 • ¥17.83088
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:19
 • WAVES
 • ¥17.85302
 • ¥17.85302
 • 0
 • 2019-02-18 14:17:31
 • WAVES
 • ¥17.65701
 • ¥17.65701
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:17:30
 • WAVES
 • ¥17.98315
 • ¥17.98315
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:17:29
 • WAVES
 • ¥20.82270
 • ¥20.82270
 • 0
 • 2019-02-18 14:10:42
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Bittrex(B网)
 • 2
 • Bithumb
 • 3
 • OKEX
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • 5
 • OKEX
 • 6
 • OKEX
 • 7
 • Binance(币安)
 • 8
 • Binance(币安)
 • 9
 • Binance(币安)
 • 10
 • Binance(币安)
 • 11
 • Binance(币安)
 • 12
 • Binance(币安)
 • 13
 • Binance(币安)
 • 14
 • OKEX
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • WAVES
 • $2.640105
 • $2.640105
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:25
 • WAVES
 • $2.563176
 • $2.563176
 • 0
 • 2019-02-18 14:33:50
 • WAVES
 • $2.610742
 • $2.610742
 • 0
 • 2019-02-18 14:33:42
 • WAVES
 • $2.597552
 • $2.597552
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:30:45
 • WAVES
 • $2.638113
 • $2.638113
 • 0
 • 2019-02-18 14:29:38
 • WAVES
 • $2.645535
 • $2.645535
 • 0
 • 2019-02-18 14:29:02
 • WAVES
 • $2.600377
 • $2.600377
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:22
 • WAVES
 • $2.630218
 • $2.630218
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:21
 • WAVES
 • $2.661244
 • $2.661244
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:20
 • WAVES
 • $2.632602
 • $2.632602
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:19
 • WAVES
 • $2.635871
 • $2.635871
 • 0
 • 2019-02-18 14:17:31
 • WAVES
 • $2.606932
 • $2.606932
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:17:30
 • WAVES
 • $2.655085
 • $2.655085
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:17:29
 • WAVES
 • $3.074324
 • $3.074324
 • 0
 • 2019-02-18 14:10:42
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Bittrex(B网)
 • 2
 • Bithumb
 • 3
 • OKEX
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • 5
 • OKEX
 • 6
 • OKEX
 • 7
 • Binance(币安)
 • 8
 • Binance(币安)
 • 9
 • Binance(币安)
 • 10
 • Binance(币安)
 • 11
 • Binance(币安)
 • 12
 • Binance(币安)
 • 13
 • Binance(币安)
 • 14
 • OKEX
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • WAVES
 • 0.00070500BTC
 • 0.00070500BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:25
 • WAVES
 • 0.00068446BTC
 • 0.00068446BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:33:50
 • WAVES
 • 0.00069716BTC
 • 0.00069716BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:33:42
 • WAVES
 • 0.00069364BTC
 • 0.00069364BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:30:45
 • WAVES
 • 0.00070447BTC
 • 0.00070447BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:29:38
 • WAVES
 • 0.00070645BTC
 • 0.00070645BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:29:02
 • WAVES
 • 0.00069439BTC
 • 0.00069439BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:22
 • WAVES
 • 0.00070236BTC
 • 0.00070236BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:21
 • WAVES
 • 0.00071064BTC
 • 0.00071064BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:20
 • WAVES
 • 0.00070300BTC
 • 0.00070300BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:19
 • WAVES
 • 0.00070387BTC
 • 0.00070387BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:17:31
 • WAVES
 • 0.00069614BTC
 • 0.00069614BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:17:30
 • WAVES
 • 0.00070900BTC
 • 0.00070900BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:17:29
 • WAVES
 • 0.00082095BTC
 • 0.00082095BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:10:42

说明:列表最多显示24小时成交额前100名数据。

1月

1年

所有

开始时间:2017-1-1

结束时间:2018-3-30

正在加载

波币简介

波币简介WAVES,用于资产/自定义代币发行、转账和交易的终极密码学货币平台。项目名字受到了最近重力引力波发现的启发。WAVES团队以大规模市场应用和易用性为目标,致力于成为开源项目和社区项目平台。Waves将提供一个全功能的去中心化众筹、社区管理、加密信息平台,并会为终端用户提供一个轻量级的chrome插件,运行完整区块链的全节点将会运行在一个单独的软件模块中。

下载瓦蜂财经APP

关注瓦蜂财经公众号

关注瓦蜂财经服务号

梅州微康网络科技有限公司

版权所有未经许可不得转载

批次号:粤ICP备13042501号