BTC¥25328.8155

ETH¥938.8864

LTC¥302.7129

DCR

市值排行:NO.47

英文:Decred

中文:

白皮书:

点击进入
  • 人民币
  • 美元
  • 比特币

币种价格(CNY)

¥116.2352

币种价格(USD)

$17.16080

币种价格(BTC)

0.00458936BTC

市值(CNY):¥10.85亿

流通数量:933.45万DCR

涨跌幅(24H)

2.65%

成交额(24H):1605.63万

发行总量:2100.0万DCR

¥10.85亿

市值(CNY)

$1.6亿

市值(USD)

4.28万BTC

市值(BTC)

933.45万DCR

流通数量

1605.63万

成交额(24H)

237.05万

成交额(24H)

633.6150BTC

成交额(24H)

2100.0万DCR

发行总量

 • 交易市场
 • 价格趋势
 • 新闻
 • 基本信息
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • OKEX
 • DCR
 • ¥112.5120
 • ¥112.5120
 • 0
 • 刚刚
 • 2
 • OKEX
 • DCR
 • ¥118.4060
 • ¥118.4060
 • 0
 • 2分钟前
 • 3
 • OKEX
 • DCR
 • ¥116.0439
 • ¥116.0439
 • 0
 • 3分钟前
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • DCR
 • ¥116.5237
 • ¥116.5237
 • 0.00
 • 3分钟前
 • 5
 • OKEX
 • DCR
 • ¥115.2326
 • ¥115.2326
 • 0
 • 5分钟前
 • 6
 • Bittrex(B网)
 • DCR
 • ¥117.2282
 • ¥117.2282
 • 0
 • 10分钟前
 • 7
 • Binance(币安)
 • DCR
 • ¥117.0690
 • ¥117.0690
 • 0
 • 21分钟前
 • 8
 • Binance(币安)
 • DCR
 • ¥117.0300
 • ¥117.0300
 • 0
 • 21分钟前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • OKEX
 • DCR
 • $16.61159
 • $16.61159
 • 0
 • 2019-02-18 14:44:01
 • 2
 • OKEX
 • DCR
 • $17.48181
 • $17.48181
 • 0
 • 2019-02-18 14:42:25
 • 3
 • OKEX
 • DCR
 • $17.13305
 • $17.13305
 • 0
 • 2019-02-18 14:41:10
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • DCR
 • $17.20390
 • $17.20390
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:40:52
 • 5
 • OKEX
 • DCR
 • $17.01327
 • $17.01327
 • 0
 • 2019-02-18 14:39:19
 • 6
 • Bittrex(B网)
 • DCR
 • $17.30790
 • $17.30790
 • 0
 • 2019-02-18 14:33:38
 • 7
 • Binance(币安)
 • DCR
 • $17.28440
 • $17.28440
 • 0
 • 2019-02-18 14:22:35
 • 8
 • Binance(币安)
 • DCR
 • $17.27865
 • $17.27865
 • 0
 • 2019-02-18 14:22:34
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • OKEX
 • DCR
 • 0.00443587BTC
 • 0.00443587BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:44:01
 • 2
 • OKEX
 • DCR
 • 0.00466825BTC
 • 0.00466825BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:42:25
 • 3
 • OKEX
 • DCR
 • 0.00457512BTC
 • 0.00457512BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:41:10
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • DCR
 • 0.00459404BTC
 • 0.00459404BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:40:52
 • 5
 • OKEX
 • DCR
 • 0.00454314BTC
 • 0.00454314BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:39:19
 • 6
 • Bittrex(B网)
 • DCR
 • 0.00462181BTC
 • 0.00462181BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:33:38
 • 7
 • Binance(币安)
 • DCR
 • 0.00461553BTC
 • 0.00461554BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:22:35
 • 8
 • Binance(币安)
 • DCR
 • 0.00461400BTC
 • 0.00461400BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:22:34
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • OKEX
 • 2
 • OKEX
 • 3
 • OKEX
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • 5
 • OKEX
 • 6
 • Bittrex(B网)
 • 7
 • Binance(币安)
 • 8
 • Binance(币安)
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • DCR
 • ¥112.5120
 • ¥112.5120
 • 0
 • 2019-02-18 14:44:01
 • DCR
 • ¥118.4060
 • ¥118.4060
 • 0
 • 2019-02-18 14:42:25
 • DCR
 • ¥116.0439
 • ¥116.0439
 • 0
 • 2019-02-18 14:41:10
 • DCR
 • ¥116.5237
 • ¥116.5237
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:40:52
 • DCR
 • ¥115.2326
 • ¥115.2326
 • 0
 • 2019-02-18 14:39:19
 • DCR
 • ¥117.2282
 • ¥117.2282
 • 0
 • 2019-02-18 14:33:38
 • DCR
 • ¥117.0690
 • ¥117.0690
 • 0
 • 2019-02-18 14:22:35
 • DCR
 • ¥117.0300
 • ¥117.0300
 • 0
 • 2019-02-18 14:22:34
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • OKEX
 • 2
 • OKEX
 • 3
 • OKEX
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • 5
 • OKEX
 • 6
 • Bittrex(B网)
 • 7
 • Binance(币安)
 • 8
 • Binance(币安)
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • DCR
 • $16.61159
 • $16.61159
 • 0
 • 2019-02-18 14:44:01
 • DCR
 • $17.48181
 • $17.48181
 • 0
 • 2019-02-18 14:42:25
 • DCR
 • $17.13305
 • $17.13305
 • 0
 • 2019-02-18 14:41:10
 • DCR
 • $17.20390
 • $17.20390
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:40:52
 • DCR
 • $17.01327
 • $17.01327
 • 0
 • 2019-02-18 14:39:19
 • DCR
 • $17.30790
 • $17.30790
 • 0
 • 2019-02-18 14:33:38
 • DCR
 • $17.28440
 • $17.28440
 • 0
 • 2019-02-18 14:22:35
 • DCR
 • $17.27865
 • $17.27865
 • 0
 • 2019-02-18 14:22:34
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • OKEX
 • 2
 • OKEX
 • 3
 • OKEX
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • 5
 • OKEX
 • 6
 • Bittrex(B网)
 • 7
 • Binance(币安)
 • 8
 • Binance(币安)
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • DCR
 • 0.00443587BTC
 • 0.00443587BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:44:01
 • DCR
 • 0.00466825BTC
 • 0.00466825BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:42:25
 • DCR
 • 0.00457512BTC
 • 0.00457512BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:41:10
 • DCR
 • 0.00459404BTC
 • 0.00459404BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:40:52
 • DCR
 • 0.00454314BTC
 • 0.00454314BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:39:19
 • DCR
 • 0.00462181BTC
 • 0.00462181BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:33:38
 • DCR
 • 0.00461553BTC
 • 0.00461554BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:22:35
 • DCR
 • 0.00461400BTC
 • 0.00461400BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:22:34

说明:列表最多显示24小时成交额前100名数据。

1月

1年

所有

开始时间:2017-1-1

结束时间:2018-3-30

正在加载

-简介

-简介DCR拥有先进的PoW+PoS混合机制,所有PoW产出的块都必须经过PoS的验证才能成为合法的块,也就是POW打包记账+POS投票治理的共识机制。所以在DCR的网络中,几乎杜绝了算力垄断的现象,完美地解决了去中心化项目的治理机制问题。如果比特币也是这种机制,那扩容争议早就解决了,也不会出现像比特币和以太坊一样由于硬分叉而分裂出不同的链!DCR币总量为2100万个,目前挖出了596万个左右,其中PoW挖矿产生的占43.1%,PoS挖矿产生的占21.5%。目前DCR只有在P网才能进行交易,截止本文发稿,DCR在P网的24小时交易量为199BTC,价格也从最初的1美元左右涨到如今的20余美元,最高价曾接近50美元,未来投资收益空间或将非常可观。

下载瓦蜂财经APP

关注瓦蜂财经公众号

关注瓦蜂财经服务号

梅州微康网络科技有限公司

版权所有未经许可不得转载

批次号:粤ICP备13042501号