DCR

市值排行:NO.110

英文:Decred

中文:

白皮书:

点击进入
  • 人民币
  • 美元
  • 比特币

币种价格(CNY)

¥164.7861

币种价格(USD)

$24.43774

币种价格(BTC)

0.00444378BTC

市值(CNY):¥15.95亿

流通数量:968.16万DCR

涨跌幅(24H)

-1.54%

成交额(24H):862.1万

发行总量:2100.0万DCR

¥15.95亿

市值(CNY)

$2.37亿

市值(USD)

4.3万BTC

市值(BTC)

968.16万DCR

流通数量

862.1万

成交额(24H)

127.85万

成交额(24H)

232.4827BTC

成交额(24H)

2100.0万DCR

发行总量

 • 交易市场
 • 价格趋势
 • 新闻
 • 基本信息
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • OKEX
 • DCR
 • ¥168.7946
 • ¥168.7946
 • 0
 • 17分钟前
 • 2
 • OKEX
 • DCR
 • ¥162.5740
 • ¥162.5740
 • 0
 • 17分钟前
 • 3
 • OKEX
 • DCR
 • ¥161.9157
 • ¥161.9157
 • 0
 • 19分钟前
 • 4
 • OKEX
 • DCR
 • ¥162.2676
 • ¥162.2676
 • 0
 • 19分钟前
 • 5
 • Bittrex(B网)
 • DCR
 • ¥160.7394
 • ¥160.7394
 • 0
 • 21分钟前
 • 6
 • Bittrex(B网)
 • DCR
 • ¥162.2485
 • ¥162.2485
 • 0.00
 • 28分钟前
 • 7
 • 火币Pro
 • DCR
 • ¥161.6368
 • ¥161.6368
 • 0
 • 38分钟前
 • 8
 • 火币Pro
 • DCR
 • ¥162.2664
 • ¥162.2664
 • 0
 • 53分钟前
 • 9
 • 火币Pro
 • DCR
 • ¥162.2676
 • ¥162.2676
 • 0
 • 57分钟前
 • 10
 • Binance(币安)
 • DCR
 • ¥162.5383
 • ¥162.5383
 • 0
 • 1小时前
 • 11
 • Binance(币安)
 • DCR
 • ¥161.5464
 • ¥161.5464
 • 0
 • 1小时前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • OKEX
 • DCR
 • $25.06105
 • $25.06105
 • 0
 • 17分钟前
 • 2
 • OKEX
 • DCR
 • $24.13748
 • $24.13748
 • 0
 • 17分钟前
 • 3
 • OKEX
 • DCR
 • $24.03975
 • $24.03975
 • 0
 • 19分钟前
 • 4
 • OKEX
 • DCR
 • $24.09200
 • $24.09200
 • 0
 • 19分钟前
 • 5
 • Bittrex(B网)
 • DCR
 • $23.86510
 • $23.86510
 • 0
 • 21分钟前
 • 6
 • Bittrex(B网)
 • DCR
 • $24.08916
 • $24.08916
 • 0.00
 • 28分钟前
 • 7
 • 火币Pro
 • DCR
 • $23.99834
 • $23.99834
 • 0
 • 38分钟前
 • 8
 • 火币Pro
 • DCR
 • $24.09182
 • $24.09182
 • 0
 • 53分钟前
 • 9
 • 火币Pro
 • DCR
 • $24.09200
 • $24.09200
 • 0
 • 57分钟前
 • 10
 • Binance(币安)
 • DCR
 • $24.13218
 • $24.13218
 • 0
 • 1小时前
 • 11
 • Binance(币安)
 • DCR
 • $23.98492
 • $23.98492
 • 0
 • 1小时前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • OKEX
 • DCR
 • 0.00468100BTC
 • 0.00468100BTC
 • 0
 • 17分钟前
 • 2
 • OKEX
 • DCR
 • 0.00450850BTC
 • 0.00450850BTC
 • 0
 • 17分钟前
 • 3
 • OKEX
 • DCR
 • 0.00449024BTC
 • 0.00449024BTC
 • 0
 • 19分钟前
 • 4
 • OKEX
 • DCR
 • 0.00450000BTC
 • 0.00450000BTC
 • 0
 • 19分钟前
 • 5
 • Bittrex(B网)
 • DCR
 • 0.00445762BTC
 • 0.00445762BTC
 • 0
 • 21分钟前
 • 6
 • Bittrex(B网)
 • DCR
 • 0.00449947BTC
 • 0.00449947BTC
 • 0.00
 • 28分钟前
 • 7
 • 火币Pro
 • DCR
 • 0.00448251BTC
 • 0.00448251BTC
 • 0
 • 38分钟前
 • 8
 • 火币Pro
 • DCR
 • 0.00449997BTC
 • 0.00449997BTC
 • 0
 • 53分钟前
 • 9
 • 火币Pro
 • DCR
 • 0.00450000BTC
 • 0.00450000BTC
 • 0
 • 57分钟前
 • 10
 • Binance(币安)
 • DCR
 • 0.00450751BTC
 • 0.00450751BTC
 • 0
 • 1小时前
 • 11
 • Binance(币安)
 • DCR
 • 0.00448000BTC
 • 0.00448000BTC
 • 0
 • 1小时前
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • OKEX
 • 2
 • OKEX
 • 3
 • OKEX
 • 4
 • OKEX
 • 5
 • Bittrex(B网)
 • 6
 • Bittrex(B网)
 • 7
 • 火币Pro
 • 8
 • 火币Pro
 • 9
 • 火币Pro
 • 10
 • Binance(币安)
 • 11
 • Binance(币安)
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • DCR
 • ¥168.7946
 • ¥168.7946
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • ¥162.5740
 • ¥162.5740
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • ¥161.9157
 • ¥161.9157
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • ¥162.2676
 • ¥162.2676
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • ¥160.7394
 • ¥160.7394
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • ¥162.2485
 • ¥162.2485
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • DCR
 • ¥161.6368
 • ¥161.6368
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • ¥162.2664
 • ¥162.2664
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • ¥162.2676
 • ¥162.2676
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • ¥162.5383
 • ¥162.5383
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • ¥161.5464
 • ¥161.5464
 • 0
 • 2019-04-26
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • OKEX
 • 2
 • OKEX
 • 3
 • OKEX
 • 4
 • OKEX
 • 5
 • Bittrex(B网)
 • 6
 • Bittrex(B网)
 • 7
 • 火币Pro
 • 8
 • 火币Pro
 • 9
 • 火币Pro
 • 10
 • Binance(币安)
 • 11
 • Binance(币安)
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • DCR
 • $25.06105
 • $25.06105
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • $24.13748
 • $24.13748
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • $24.03975
 • $24.03975
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • $24.09200
 • $24.09200
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • $23.86510
 • $23.86510
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • $24.08916
 • $24.08916
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • DCR
 • $23.99834
 • $23.99834
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • $24.09182
 • $24.09182
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • $24.09200
 • $24.09200
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • $24.13218
 • $24.13218
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • $23.98492
 • $23.98492
 • 0
 • 2019-04-26
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • OKEX
 • 2
 • OKEX
 • 3
 • OKEX
 • 4
 • OKEX
 • 5
 • Bittrex(B网)
 • 6
 • Bittrex(B网)
 • 7
 • 火币Pro
 • 8
 • 火币Pro
 • 9
 • 火币Pro
 • 10
 • Binance(币安)
 • 11
 • Binance(币安)
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • DCR
 • 0.00468100BTC
 • 0.00468100BTC
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • 0.00450850BTC
 • 0.00450850BTC
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • 0.00449024BTC
 • 0.00449024BTC
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • 0.00450000BTC
 • 0.00450000BTC
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • 0.00445762BTC
 • 0.00445762BTC
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • 0.00449947BTC
 • 0.00449947BTC
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • DCR
 • 0.00448251BTC
 • 0.00448251BTC
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • 0.00449997BTC
 • 0.00449997BTC
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • 0.00450000BTC
 • 0.00450000BTC
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • 0.00450751BTC
 • 0.00450751BTC
 • 0
 • 2019-04-26
 • DCR
 • 0.00448000BTC
 • 0.00448000BTC
 • 0
 • 2019-04-26

说明:列表最多显示24小时成交额前100名数据。

-简介

-简介DCR拥有先进的PoW+PoS混合机制,所有PoW产出的块都必须经过PoS的验证才能成为合法的块,也就是POW打包记账+POS投票治理的共识机制。所以在DCR的网络中,几乎杜绝了算力垄断的现象,完美地解决了去中心化项目的治理机制问题。如果比特币也是这种机制,那扩容争议早就解决了,也不会出现像比特币和以太坊一样由于硬分叉而分裂出不同的链!DCR币总量为2100万个,目前挖出了596万个左右,其中PoW挖矿产生的占43.1%,PoS挖矿产生的占21.5%。目前DCR只有在P网才能进行交易,截止本文发稿,DCR在P网的24小时交易量为199BTC,价格也从最初的1美元左右涨到如今的20余美元,最高价曾接近50美元,未来投资收益空间或将非常可观。

下载瓦蜂财经APP

关注瓦蜂财经公众号

关注瓦蜂财经服务号

梅州微康网络科技有限公司

版权所有未经许可不得转载

批次号:粤ICP备13042501号