BTS

市值排行:NO.49

英文:BitShares

中文:比特股

白皮书:

点击进入
  • 人民币
  • 美元
  • 比特币

币种价格(CNY)

¥0.37074147

币种价格(USD)

$0.05498086

币种价格(BTC)

0.00001000BTC

市值(CNY):¥10.05亿

流通数量:27.12亿BTS

涨跌幅(24H)

-1.11%

成交额(24H):5746.06万

发行总量:36.01亿BTS

¥10.05亿

市值(CNY)

$1.49亿

市值(USD)

2.71万BTC

市值(BTC)

27.12亿BTS

流通数量

5746.06万

成交额(24H)

852.14万

成交额(24H)

1549.5383BTC

成交额(24H)

36.01亿BTS

发行总量

 • 交易市场
 • 价格趋势
 • 新闻
 • 基本信息
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Binance(币安)
 • BTS
 • ¥0.34739804
 • ¥0.34739804
 • 0
 • 19分钟前
 • 2
 • Binance(币安)
 • BTS
 • ¥0.35071360
 • ¥0.35071360
 • 0.00
 • 19分钟前
 • 3
 • Binance(币安)
 • BTS
 • ¥0.35085869
 • ¥0.35085869
 • 0.00
 • 19分钟前
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • BTS
 • ¥0.35194047
 • ¥0.35194047
 • 0.02%
 • 42分钟前
 • 5
 • 火币Pro
 • BTS
 • ¥0.35060735
 • ¥0.35060735
 • 0.00
 • 47分钟前
 • 6
 • 火币Pro
 • BTS
 • ¥0.35205031
 • ¥0.35205031
 • 0.00
 • 1小时前
 • 7
 • 火币Pro
 • BTS
 • ¥0.35013750
 • ¥0.35013750
 • 0.00
 • 1小时前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Binance(币安)
 • BTS
 • $0.05157844
 • $0.05157844
 • 0
 • 19分钟前
 • 2
 • Binance(币安)
 • BTS
 • $0.05207071
 • $0.05207071
 • 0.00
 • 19分钟前
 • 3
 • Binance(币安)
 • BTS
 • $0.05209225
 • $0.05209225
 • 0.00
 • 19分钟前
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • BTS
 • $0.05225286
 • $0.05225286
 • 0.02%
 • 42分钟前
 • 5
 • 火币Pro
 • BTS
 • $0.05205493
 • $0.05205493
 • 0.00
 • 47分钟前
 • 6
 • 火币Pro
 • BTS
 • $0.05226917
 • $0.05226917
 • 0.00
 • 1小时前
 • 7
 • 火币Pro
 • BTS
 • $0.05198517
 • $0.05198517
 • 0.00
 • 1小时前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Binance(币安)
 • BTS
 • 0.00000963BTC
 • 0.00000963BTC
 • 0
 • 19分钟前
 • 2
 • Binance(币安)
 • BTS
 • 0.00000973BTC
 • 0.00000973BTC
 • 0.00
 • 19分钟前
 • 3
 • Binance(币安)
 • BTS
 • 0.00000973BTC
 • 0.00000973BTC
 • 0.00
 • 19分钟前
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • BTS
 • 0.00000976BTC
 • 0.00000976BTC
 • 0.02%
 • 42分钟前
 • 5
 • 火币Pro
 • BTS
 • 0.00000972BTC
 • 0.00000972BTC
 • 0.00
 • 47分钟前
 • 6
 • 火币Pro
 • BTS
 • 0.00000976BTC
 • 0.00000976BTC
 • 0.00
 • 1小时前
 • 7
 • 火币Pro
 • BTS
 • 0.00000971BTC
 • 0.00000971BTC
 • 0.00
 • 1小时前
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Binance(币安)
 • 2
 • Binance(币安)
 • 3
 • Binance(币安)
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • 5
 • 火币Pro
 • 6
 • 火币Pro
 • 7
 • 火币Pro
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • BTS
 • ¥0.34739804
 • ¥0.34739804
 • 0
 • 2019-04-26
 • BTS
 • ¥0.35071360
 • ¥0.35071360
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • BTS
 • ¥0.35085869
 • ¥0.35085869
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • BTS
 • ¥0.35194047
 • ¥0.35194047
 • 0.02%
 • 2019-04-26
 • BTS
 • ¥0.35060735
 • ¥0.35060735
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • BTS
 • ¥0.35205031
 • ¥0.35205031
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • BTS
 • ¥0.35013750
 • ¥0.35013750
 • 0.00
 • 2019-04-26
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Binance(币安)
 • 2
 • Binance(币安)
 • 3
 • Binance(币安)
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • 5
 • 火币Pro
 • 6
 • 火币Pro
 • 7
 • 火币Pro
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • BTS
 • $0.05157844
 • $0.05157844
 • 0
 • 2019-04-26
 • BTS
 • $0.05207071
 • $0.05207071
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • BTS
 • $0.05209225
 • $0.05209225
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • BTS
 • $0.05225286
 • $0.05225286
 • 0.02%
 • 2019-04-26
 • BTS
 • $0.05205493
 • $0.05205493
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • BTS
 • $0.05226917
 • $0.05226917
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • BTS
 • $0.05198517
 • $0.05198517
 • 0.00
 • 2019-04-26
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Binance(币安)
 • 2
 • Binance(币安)
 • 3
 • Binance(币安)
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • 5
 • 火币Pro
 • 6
 • 火币Pro
 • 7
 • 火币Pro
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • BTS
 • 0.00000963BTC
 • 0.00000963BTC
 • 0
 • 2019-04-26
 • BTS
 • 0.00000973BTC
 • 0.00000973BTC
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • BTS
 • 0.00000973BTC
 • 0.00000973BTC
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • BTS
 • 0.00000976BTC
 • 0.00000976BTC
 • 0.02%
 • 2019-04-26
 • BTS
 • 0.00000972BTC
 • 0.00000972BTC
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • BTS
 • 0.00000976BTC
 • 0.00000976BTC
 • 0.00
 • 2019-04-26
 • BTS
 • 0.00000971BTC
 • 0.00000971BTC
 • 0.00
 • 2019-04-26

说明:列表最多显示24小时成交额前100名数据。

比特股简介

比特股简介比特股由invictus研发,构思宏伟、公司开发、知名度高、分发相对公平,采用DPoS核心算法,出块时间10秒,于2014年7月19号发布。比特股是一项测试一种新型“可预测市场”背后的经济理论的实验。该实验创建了去中心化的银行和交易所,使用由DPoS保障安全的去中心化交易总账来创造可互换数字资产,这些资产可以市场化锚定美元、黄金、汽油等任何东西的价值。

下载瓦蜂财经APP

关注瓦蜂财经公众号

关注瓦蜂财经服务号

梅州微康网络科技有限公司

版权所有未经许可不得转载

批次号:粤ICP备13042501号