BTC¥25328.8155

ETH¥938.8864

LTC¥302.7129

BTS

市值排行:NO.55

英文:BitShares

中文:比特股

白皮书:

点击进入
  • 人民币
  • 美元
  • 比特币

币种价格(CNY)

¥0.29006154

币种价格(USD)

$0.04282426

币种价格(BTC)

0.00001143BTC

市值(CNY):¥7.81亿

流通数量:26.92亿BTS

涨跌幅(24H)

4.07%

成交额(24H):2358.84万

发行总量:36.01亿BTS

¥7.81亿

市值(CNY)

$1.15亿

市值(USD)

3.08万BTC

市值(BTC)

26.92亿BTS

流通数量

2358.84万

成交额(24H)

348.25万

成交额(24H)

930.6428BTC

成交额(24H)

36.01亿BTS

发行总量

 • 交易市场
 • 价格趋势
 • 新闻
 • 基本信息
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Binance(币安)
 • BTS
 • ¥0.29203614
 • ¥0.29203614
 • 0
 • 6分钟前
 • 2
 • Binance(币安)
 • BTS
 • ¥0.28284006
 • ¥0.28284006
 • 0.00
 • 6分钟前
 • 3
 • Binance(币安)
 • BTS
 • ¥0.28813630
 • ¥0.28813630
 • 0.00
 • 6分钟前
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • BTS
 • ¥0.29244820
 • ¥0.29244820
 • 0.02%
 • 11分钟前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Binance(币安)
 • BTS
 • $0.04311706
 • $0.04311706
 • 0
 • 2019-02-18 14:43:58
 • 2
 • Binance(币安)
 • BTS
 • $0.04175932
 • $0.04175932
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:43:57
 • 3
 • Binance(币安)
 • BTS
 • $0.04254127
 • $0.04254127
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:43:55
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • BTS
 • $0.04317790
 • $0.04317790
 • 0.02%
 • 2019-02-18 14:39:06
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Binance(币安)
 • BTS
 • 0.00001151BTC
 • 0.00001151BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:43:58
 • 2
 • Binance(币安)
 • BTS
 • 0.00001115BTC
 • 0.00001115BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:43:57
 • 3
 • Binance(币安)
 • BTS
 • 0.00001136BTC
 • 0.00001136BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:43:55
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • BTS
 • 0.00001153BTC
 • 0.00001153BTC
 • 0.02%
 • 2019-02-18 14:39:06
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Binance(币安)
 • 2
 • Binance(币安)
 • 3
 • Binance(币安)
 • 4
 • Bittrex(B网)
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • BTS
 • ¥0.29203614
 • ¥0.29203614
 • 0
 • 2019-02-18 14:43:58
 • BTS
 • ¥0.28284006
 • ¥0.28284006
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:43:57
 • BTS
 • ¥0.28813630
 • ¥0.28813630
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:43:55
 • BTS
 • ¥0.29244820
 • ¥0.29244820
 • 0.02%
 • 2019-02-18 14:39:06
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Binance(币安)
 • 2
 • Binance(币安)
 • 3
 • Binance(币安)
 • 4
 • Bittrex(B网)
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • BTS
 • $0.04311706
 • $0.04311706
 • 0
 • 2019-02-18 14:43:58
 • BTS
 • $0.04175932
 • $0.04175932
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:43:57
 • BTS
 • $0.04254127
 • $0.04254127
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:43:55
 • BTS
 • $0.04317790
 • $0.04317790
 • 0.02%
 • 2019-02-18 14:39:06
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Binance(币安)
 • 2
 • Binance(币安)
 • 3
 • Binance(币安)
 • 4
 • Bittrex(B网)
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • BTS
 • 0.00001151BTC
 • 0.00001151BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:43:58
 • BTS
 • 0.00001115BTC
 • 0.00001115BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:43:57
 • BTS
 • 0.00001136BTC
 • 0.00001136BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:43:55
 • BTS
 • 0.00001153BTC
 • 0.00001153BTC
 • 0.02%
 • 2019-02-18 14:39:06

说明:列表最多显示24小时成交额前100名数据。

1月

1年

所有

开始时间:2017-1-1

结束时间:2018-3-30

正在加载

比特股简介

比特股简介比特股由invictus研发,构思宏伟、公司开发、知名度高、分发相对公平,采用DPoS核心算法,出块时间10秒,于2014年7月19号发布。比特股是一项测试一种新型“可预测市场”背后的经济理论的实验。该实验创建了去中心化的银行和交易所,使用由DPoS保障安全的去中心化交易总账来创造可互换数字资产,这些资产可以市场化锚定美元、黄金、汽油等任何东西的价值。

下载瓦蜂财经APP

关注瓦蜂财经公众号

关注瓦蜂财经服务号

梅州微康网络科技有限公司

版权所有未经许可不得转载

批次号:粤ICP备13042501号