BTC¥25328.8155

ETH¥938.8864

LTC¥302.7129

DASH

市值排行:NO.19

英文:Dash

中文:达世币

白皮书:

点击进入
  • 人民币
  • 美元
  • 比特币

币种价格(CNY)

¥546.8597

币种价格(USD)

$80.73756

币种价格(BTC)

0.02160790BTC

市值(CNY):¥47.23亿

流通数量:863.69万DASH

涨跌幅(24H)

1.74%

成交额(24H):14.53亿

发行总量:1890.0万DASH

¥47.23亿

市值(CNY)

$6.97亿

市值(USD)

18.66万BTC

市值(BTC)

863.69万DASH

流通数量

14.53亿

成交额(24H)

2.15亿

成交额(24H)

5.73万BTC

成交额(24H)

1890.0万DASH

发行总量

 • 交易市场
 • 价格趋势
 • 新闻
 • 基本信息
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Binance(币安)
 • DASH
 • ¥535.2923
 • ¥535.2923
 • 0.00
 • 3分钟前
 • 2
 • Binance(币安)
 • DASH
 • ¥544.4406
 • ¥544.4406
 • 0.00
 • 3分钟前
 • 3
 • OKEX
 • DASH
 • ¥533.5959
 • ¥533.5959
 • 0.00
 • 6分钟前
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • DASH
 • ¥545.9450
 • ¥545.9450
 • 0.00
 • 7分钟前
 • 5
 • OKEX
 • DASH
 • ¥547.3684
 • ¥547.3684
 • 0
 • 10分钟前
 • 6
 • Bittrex(B网)
 • DASH
 • ¥539.7523
 • ¥539.7523
 • 0.00
 • 14分钟前
 • 7
 • Bithumb
 • DASH
 • ¥527.9754
 • ¥527.9754
 • 0.00
 • 14分钟前
 • 8
 • Bittrex(B网)
 • DASH
 • ¥535.2802
 • ¥535.2802
 • 0.00
 • 15分钟前
 • 9
 • OKEX
 • DASH
 • ¥544.4214
 • ¥544.4214
 • 0.00
 • 16分钟前
 • 10
 • OKEX
 • DASH
 • ¥542.7055
 • ¥542.7055
 • 0.00
 • 17分钟前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Binance(币安)
 • DASH
 • $79.03209
 • $79.03209
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:09
 • 2
 • Binance(币安)
 • DASH
 • $80.38278
 • $80.38278
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:07
 • 3
 • OKEX
 • DASH
 • $78.78163
 • $78.78163
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:38:41
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • DASH
 • $80.60489
 • $80.60489
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:37:08
 • 5
 • OKEX
 • DASH
 • $80.81505
 • $80.81505
 • 0
 • 2019-02-18 14:34:02
 • 6
 • Bittrex(B网)
 • DASH
 • $79.69059
 • $79.69059
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:30:27
 • 7
 • Bithumb
 • DASH
 • $77.95180
 • $77.95180
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:30:24
 • 8
 • Bittrex(B网)
 • DASH
 • $79.03031
 • $79.03031
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:29:42
 • 9
 • OKEX
 • DASH
 • $80.37994
 • $80.37994
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:28:44
 • 10
 • OKEX
 • DASH
 • $80.12660
 • $80.12660
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:27:13
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Binance(币安)
 • DASH
 • 0.02110432BTC
 • 0.02110432BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:09
 • 2
 • Binance(币安)
 • DASH
 • 0.02146500BTC
 • 0.02146500BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:07
 • 3
 • OKEX
 • DASH
 • 0.02103744BTC
 • 0.02103744BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:38:41
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • DASH
 • 0.02152431BTC
 • 0.02152431BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:37:08
 • 5
 • OKEX
 • DASH
 • 0.02158043BTC
 • 0.02158043BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:34:02
 • 6
 • Bittrex(B网)
 • DASH
 • 0.02128016BTC
 • 0.02128016BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:30:27
 • 7
 • Bithumb
 • DASH
 • 0.02081584BTC
 • 0.02081584BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:30:24
 • 8
 • Bittrex(B网)
 • DASH
 • 0.02110384BTC
 • 0.02110384BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:29:42
 • 9
 • OKEX
 • DASH
 • 0.02146424BTC
 • 0.02146424BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:28:44
 • 10
 • OKEX
 • DASH
 • 0.02139659BTC
 • 0.02139659BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:27:13
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Binance(币安)
 • 2
 • Binance(币安)
 • 3
 • OKEX
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • 5
 • OKEX
 • 6
 • Bittrex(B网)
 • 7
 • Bithumb
 • 8
 • Bittrex(B网)
 • 9
 • OKEX
 • 10
 • OKEX
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • DASH
 • ¥535.2923
 • ¥535.2923
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:09
 • DASH
 • ¥544.4406
 • ¥544.4406
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:07
 • DASH
 • ¥533.5959
 • ¥533.5959
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:38:41
 • DASH
 • ¥545.9450
 • ¥545.9450
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:37:08
 • DASH
 • ¥547.3684
 • ¥547.3684
 • 0
 • 2019-02-18 14:34:02
 • DASH
 • ¥539.7523
 • ¥539.7523
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:30:27
 • DASH
 • ¥527.9754
 • ¥527.9754
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:30:24
 • DASH
 • ¥535.2802
 • ¥535.2802
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:29:42
 • DASH
 • ¥544.4214
 • ¥544.4214
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:28:44
 • DASH
 • ¥542.7055
 • ¥542.7055
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:27:13
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Binance(币安)
 • 2
 • Binance(币安)
 • 3
 • OKEX
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • 5
 • OKEX
 • 6
 • Bittrex(B网)
 • 7
 • Bithumb
 • 8
 • Bittrex(B网)
 • 9
 • OKEX
 • 10
 • OKEX
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • DASH
 • $79.03209
 • $79.03209
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:09
 • DASH
 • $80.38278
 • $80.38278
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:07
 • DASH
 • $78.78163
 • $78.78163
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:38:41
 • DASH
 • $80.60489
 • $80.60489
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:37:08
 • DASH
 • $80.81505
 • $80.81505
 • 0
 • 2019-02-18 14:34:02
 • DASH
 • $79.69059
 • $79.69059
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:30:27
 • DASH
 • $77.95180
 • $77.95180
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:30:24
 • DASH
 • $79.03031
 • $79.03031
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:29:42
 • DASH
 • $80.37994
 • $80.37994
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:28:44
 • DASH
 • $80.12660
 • $80.12660
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:27:13
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Binance(币安)
 • 2
 • Binance(币安)
 • 3
 • OKEX
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • 5
 • OKEX
 • 6
 • Bittrex(B网)
 • 7
 • Bithumb
 • 8
 • Bittrex(B网)
 • 9
 • OKEX
 • 10
 • OKEX
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • DASH
 • 0.02110432BTC
 • 0.02110432BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:09
 • DASH
 • 0.02146500BTC
 • 0.02146500BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:07
 • DASH
 • 0.02103744BTC
 • 0.02103744BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:38:41
 • DASH
 • 0.02152431BTC
 • 0.02152431BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:37:08
 • DASH
 • 0.02158043BTC
 • 0.02158043BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:34:02
 • DASH
 • 0.02128016BTC
 • 0.02128016BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:30:27
 • DASH
 • 0.02081584BTC
 • 0.02081584BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:30:24
 • DASH
 • 0.02110384BTC
 • 0.02110384BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:29:42
 • DASH
 • 0.02146424BTC
 • 0.02146424BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:28:44
 • DASH
 • 0.02139659BTC
 • 0.02139659BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:27:13

说明:列表最多显示24小时成交额前100名数据。

1月

1年

所有

开始时间:2017-1-1

结束时间:2018-3-30

正在加载

达世币简介

达世币简介达世币是一种可线上操作的数字货币,用户可以使用达世币进行安全的在线即时支付,商户则可以为店内添加由全球千万用户所建立的开源支付平台。达世币核心由独特的激励制P2P网络构成。 矿工们维护区块链安全得到奖励;而主节点持有者则是为用户验证交易、存储数据以及提供多种服务而获得奖励。也正因如此,它自发行以来迅速增长到4100个,意味着成为全球最大的网络之一

下载瓦蜂财经APP

关注瓦蜂财经公众号

关注瓦蜂财经服务号

梅州微康网络科技有限公司

版权所有未经许可不得转载

批次号:粤ICP备13042501号