BTC¥25328.8155

ETH¥938.8864

LTC¥302.7129

TRX

市值排行:NO.10

英文:Tron

中文:波场

白皮书:

点击进入
  • 人民币
  • 美元
  • 比特币

币种价格(CNY)

¥0.16248536

币种价格(USD)

$0.02398910

币种价格(BTC)

0.00000642BTC

市值(CNY):¥108.35亿

流通数量:992.81亿TRX

涨跌幅(24H)

0.16%

成交额(24H):8.96亿

发行总量:

¥108.35亿

市值(CNY)

$16.0亿

市值(USD)

42.83万BTC

市值(BTC)

992.81亿TRX

流通数量

8.96亿

成交额(24H)

1.32亿

成交额(24H)

3.54万BTC

成交额(24H)

发行总量

 • 交易市场
 • 价格趋势
 • 新闻
 • 基本信息
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Bittrex(B网)
 • TRX
 • ¥0.16339064
 • ¥0.16339064
 • 0.79%
 • 刚刚
 • 2
 • Bittrex(B网)
 • TRX
 • ¥0.16014646
 • ¥0.16014646
 • 0.00
 • 刚刚
 • 3
 • Bittrex(B网)
 • TRX
 • ¥0.16334488
 • ¥0.16334487
 • 0.00
 • 刚刚
 • 4
 • Binance(币安)
 • TRX
 • ¥0.16039517
 • ¥0.16039517
 • 0.00
 • 6分钟前
 • 5
 • Binance(币安)
 • TRX
 • ¥0.16359851
 • ¥0.16359851
 • 0.00
 • 6分钟前
 • 6
 • OKEX
 • TRX
 • ¥0.16411959
 • ¥0.16411959
 • 0
 • 9分钟前
 • 7
 • Bittrex(B网)
 • TRX
 • ¥0.16255440
 • ¥0.16255440
 • 0.13%
 • 13分钟前
 • 8
 • Bithumb
 • TRX
 • ¥0.15935475
 • ¥0.15935475
 • 0.00
 • 16分钟前
 • 9
 • OKEX
 • TRX
 • ¥0.16083730
 • ¥0.16083730
 • 0.00
 • 19分钟前
 • 10
 • OKEX
 • TRX
 • ¥0.16385215
 • ¥0.16385215
 • 0.00
 • 19分钟前
 • 11
 • OKEX
 • TRX
 • ¥0.16354190
 • ¥0.16354190
 • 0.00
 • 21分钟前
 • 12
 • Binance(币安)
 • TRX
 • ¥0.16307977
 • ¥0.16307977
 • 0
 • 24分钟前
 • 13
 • Binance(币安)
 • TRX
 • ¥0.16308918
 • ¥0.16308918
 • 0
 • 24分钟前
 • 14
 • Binance(币安)
 • TRX
 • ¥0.16761712
 • ¥0.16761712
 • 0
 • 25分钟前
 • 15
 • Binance(币安)
 • TRX
 • ¥0.16415757
 • ¥0.16415757
 • 0.24%
 • 25分钟前
 • 16
 • Binance(币安)
 • TRX
 • ¥0.16273434
 • ¥0.16273434
 • 4.02%
 • 26分钟前
 • 17
 • Binance(币安)
 • TRX
 • ¥0.16306942
 • ¥0.16306942
 • 0.11%
 • 26分钟前
 • 18
 • Bitfinex
 • TRX
 • ¥0.16653314
 • ¥0.16653314
 • 0.04%
 • 3小时前
 • 19
 • Bitfinex
 • TRX
 • ¥0.16586095
 • ¥0.16586095
 • 0.05%
 • 3小时前
 • 20
 • Bitfinex
 • TRX
 • ¥0.16693814
 • ¥0.16693814
 • 0.04%
 • 3小时前
 • 21
 • Bitfinex
 • TRX
 • ¥0.16229268
 • ¥0.16229268
 • 0.00
 • 3小时前
 • 22
 • Bitfinex
 • TRX
 • ¥0.16385215
 • ¥0.16385215
 • 0.00
 • 3小时前
 • 23
 • Bitfinex
 • TRX
 • ¥0.16489789
 • ¥0.16489789
 • 0.00
 • 3小时前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Bittrex(B网)
 • TRX
 • $0.02412347
 • $0.02412347
 • 0.79%
 • 2019-02-18 14:48:10
 • 2
 • Bittrex(B网)
 • TRX
 • $0.02364448
 • $0.02364448
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:47:43
 • 3
 • Bittrex(B网)
 • TRX
 • $0.02411671
 • $0.02411671
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:47:41
 • 4
 • Binance(币安)
 • TRX
 • $0.02368121
 • $0.02368121
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:39
 • 5
 • Binance(币安)
 • TRX
 • $0.02415416
 • $0.02415416
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:38
 • 6
 • OKEX
 • TRX
 • $0.02423109
 • $0.02423109
 • 0
 • 2019-02-18 14:39:08
 • 7
 • Bittrex(B网)
 • TRX
 • $0.02400000
 • $0.02400000
 • 0.13%
 • 2019-02-18 14:35:08
 • 8
 • Bithumb
 • TRX
 • $0.02352759
 • $0.02352759
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:31:24
 • 9
 • OKEX
 • TRX
 • $0.02374648
 • $0.02374648
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:29:15
 • 10
 • OKEX
 • TRX
 • $0.02419160
 • $0.02419160
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:28:58
 • 11
 • OKEX
 • TRX
 • $0.02414580
 • $0.02414580
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:26:48
 • 12
 • Binance(币安)
 • TRX
 • $0.02407757
 • $0.02407757
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:28
 • 13
 • Binance(币安)
 • TRX
 • $0.02407896
 • $0.02407896
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:27
 • 14
 • Binance(币安)
 • TRX
 • $0.02474747
 • $0.02474747
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:10
 • 15
 • Binance(币安)
 • TRX
 • $0.02423670
 • $0.02423670
 • 0.24%
 • 2019-02-18 14:23:08
 • 16
 • Binance(币安)
 • TRX
 • $0.02402657
 • $0.02402657
 • 4.02%
 • 2019-02-18 14:21:28
 • 17
 • Binance(币安)
 • TRX
 • $0.02407604
 • $0.02407604
 • 0.11%
 • 2019-02-18 14:21:26
 • 18
 • Bitfinex
 • TRX
 • $0.02458743
 • $0.02458743
 • 0.04%
 • 2019-02-18 10:51:52
 • 19
 • Bitfinex
 • TRX
 • $0.02448819
 • $0.02448819
 • 0.05%
 • 2019-02-18 10:51:44
 • 20
 • Bitfinex
 • TRX
 • $0.02464723
 • $0.02464723
 • 0.04%
 • 2019-02-18 10:51:32
 • 21
 • Bitfinex
 • TRX
 • $0.02396136
 • $0.02396136
 • 0.00
 • 2019-02-18 10:50:08
 • 22
 • Bitfinex
 • TRX
 • $0.02419160
 • $0.02419160
 • 0.00
 • 2019-02-18 10:49:59
 • 23
 • Bitfinex
 • TRX
 • $0.02434600
 • $0.02434600
 • 0.00
 • 2019-02-18 10:49:33
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Bittrex(B网)
 • TRX
 • 0.00000644BTC
 • 0.00000644BTC
 • 0.79%
 • 2019-02-18 14:48:10
 • 2
 • Bittrex(B网)
 • TRX
 • 0.00000631BTC
 • 0.00000631BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:47:43
 • 3
 • Bittrex(B网)
 • TRX
 • 0.00000644BTC
 • 0.00000644BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:47:41
 • 4
 • Binance(币安)
 • TRX
 • 0.00000632BTC
 • 0.00000632BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:39
 • 5
 • Binance(币安)
 • TRX
 • 0.00000645BTC
 • 0.00000645BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:38
 • 6
 • OKEX
 • TRX
 • 0.00000647BTC
 • 0.00000647BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:39:08
 • 7
 • Bittrex(B网)
 • TRX
 • 0.00000641BTC
 • 0.00000641BTC
 • 0.13%
 • 2019-02-18 14:35:08
 • 8
 • Bithumb
 • TRX
 • 0.00000628BTC
 • 0.00000628BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:31:24
 • 9
 • OKEX
 • TRX
 • 0.00000634BTC
 • 0.00000634BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:29:15
 • 10
 • OKEX
 • TRX
 • 0.00000646BTC
 • 0.00000646BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:28:58
 • 11
 • OKEX
 • TRX
 • 0.00000645BTC
 • 0.00000645BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:26:48
 • 12
 • Binance(币安)
 • TRX
 • 0.00000643BTC
 • 0.00000643BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:28
 • 13
 • Binance(币安)
 • TRX
 • 0.00000643BTC
 • 0.00000643BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:27
 • 14
 • Binance(币安)
 • TRX
 • 0.00000661BTC
 • 0.00000661BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:10
 • 15
 • Binance(币安)
 • TRX
 • 0.00000647BTC
 • 0.00000647BTC
 • 0.24%
 • 2019-02-18 14:23:08
 • 16
 • Binance(币安)
 • TRX
 • 0.00000642BTC
 • 0.00000642BTC
 • 4.02%
 • 2019-02-18 14:21:28
 • 17
 • Binance(币安)
 • TRX
 • 0.00000643BTC
 • 0.00000643BTC
 • 0.11%
 • 2019-02-18 14:21:26
 • 18
 • Bitfinex
 • TRX
 • 0.00000657BTC
 • 0.00000657BTC
 • 0.04%
 • 2019-02-18 10:51:52
 • 19
 • Bitfinex
 • TRX
 • 0.00000654BTC
 • 0.00000654BTC
 • 0.05%
 • 2019-02-18 10:51:44
 • 20
 • Bitfinex
 • TRX
 • 0.00000658BTC
 • 0.00000658BTC
 • 0.04%
 • 2019-02-18 10:51:32
 • 21
 • Bitfinex
 • TRX
 • 0.00000640BTC
 • 0.00000640BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 10:50:08
 • 22
 • Bitfinex
 • TRX
 • 0.00000646BTC
 • 0.00000646BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 10:49:59
 • 23
 • Bitfinex
 • TRX
 • 0.00000650BTC
 • 0.00000650BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 10:49:33
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Bittrex(B网)
 • 2
 • Bittrex(B网)
 • 3
 • Bittrex(B网)
 • 4
 • Binance(币安)
 • 5
 • Binance(币安)
 • 6
 • OKEX
 • 7
 • Bittrex(B网)
 • 8
 • Bithumb
 • 9
 • OKEX
 • 10
 • OKEX
 • 11
 • OKEX
 • 12
 • Binance(币安)
 • 13
 • Binance(币安)
 • 14
 • Binance(币安)
 • 15
 • Binance(币安)
 • 16
 • Binance(币安)
 • 17
 • Binance(币安)
 • 18
 • Bitfinex
 • 19
 • Bitfinex
 • 20
 • Bitfinex
 • 21
 • Bitfinex
 • 22
 • Bitfinex
 • 23
 • Bitfinex
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • TRX
 • ¥0.16339064
 • ¥0.16339064
 • 0.79%
 • 2019-02-18 14:48:10
 • TRX
 • ¥0.16014646
 • ¥0.16014646
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:47:43
 • TRX
 • ¥0.16334488
 • ¥0.16334487
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:47:41
 • TRX
 • ¥0.16039517
 • ¥0.16039517
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:39
 • TRX
 • ¥0.16359851
 • ¥0.16359851
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:38
 • TRX
 • ¥0.16411959
 • ¥0.16411959
 • 0
 • 2019-02-18 14:39:08
 • TRX
 • ¥0.16255440
 • ¥0.16255440
 • 0.13%
 • 2019-02-18 14:35:08
 • TRX
 • ¥0.15935475
 • ¥0.15935475
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:31:24
 • TRX
 • ¥0.16083730
 • ¥0.16083730
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:29:15
 • TRX
 • ¥0.16385215
 • ¥0.16385215
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:28:58
 • TRX
 • ¥0.16354190
 • ¥0.16354190
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:26:48
 • TRX
 • ¥0.16307977
 • ¥0.16307977
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:28
 • TRX
 • ¥0.16308918
 • ¥0.16308918
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:27
 • TRX
 • ¥0.16761712
 • ¥0.16761712
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:10
 • TRX
 • ¥0.16415757
 • ¥0.16415757
 • 0.24%
 • 2019-02-18 14:23:08
 • TRX
 • ¥0.16273434
 • ¥0.16273434
 • 4.02%
 • 2019-02-18 14:21:28
 • TRX
 • ¥0.16306942
 • ¥0.16306942
 • 0.11%
 • 2019-02-18 14:21:26
 • TRX
 • ¥0.16653314
 • ¥0.16653314
 • 0.04%
 • 2019-02-18 10:51:52
 • TRX
 • ¥0.16586095
 • ¥0.16586095
 • 0.05%
 • 2019-02-18 10:51:44
 • TRX
 • ¥0.16693814
 • ¥0.16693814
 • 0.04%
 • 2019-02-18 10:51:32
 • TRX
 • ¥0.16229268
 • ¥0.16229268
 • 0.00
 • 2019-02-18 10:50:08
 • TRX
 • ¥0.16385215
 • ¥0.16385215
 • 0.00
 • 2019-02-18 10:49:59
 • TRX
 • ¥0.16489789
 • ¥0.16489789
 • 0.00
 • 2019-02-18 10:49:33
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Bittrex(B网)
 • 2
 • Bittrex(B网)
 • 3
 • Bittrex(B网)
 • 4
 • Binance(币安)
 • 5
 • Binance(币安)
 • 6
 • OKEX
 • 7
 • Bittrex(B网)
 • 8
 • Bithumb
 • 9
 • OKEX
 • 10
 • OKEX
 • 11
 • OKEX
 • 12
 • Binance(币安)
 • 13
 • Binance(币安)
 • 14
 • Binance(币安)
 • 15
 • Binance(币安)
 • 16
 • Binance(币安)
 • 17
 • Binance(币安)
 • 18
 • Bitfinex
 • 19
 • Bitfinex
 • 20
 • Bitfinex
 • 21
 • Bitfinex
 • 22
 • Bitfinex
 • 23
 • Bitfinex
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • TRX
 • $0.02412347
 • $0.02412347
 • 0.79%
 • 2019-02-18 14:48:10
 • TRX
 • $0.02364448
 • $0.02364448
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:47:43
 • TRX
 • $0.02411671
 • $0.02411671
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:47:41
 • TRX
 • $0.02368121
 • $0.02368121
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:39
 • TRX
 • $0.02415416
 • $0.02415416
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:38
 • TRX
 • $0.02423109
 • $0.02423109
 • 0
 • 2019-02-18 14:39:08
 • TRX
 • $0.02400000
 • $0.02400000
 • 0.13%
 • 2019-02-18 14:35:08
 • TRX
 • $0.02352759
 • $0.02352759
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:31:24
 • TRX
 • $0.02374648
 • $0.02374648
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:29:15
 • TRX
 • $0.02419160
 • $0.02419160
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:28:58
 • TRX
 • $0.02414580
 • $0.02414580
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:26:48
 • TRX
 • $0.02407757
 • $0.02407757
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:28
 • TRX
 • $0.02407896
 • $0.02407896
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:27
 • TRX
 • $0.02474747
 • $0.02474747
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:10
 • TRX
 • $0.02423670
 • $0.02423670
 • 0.24%
 • 2019-02-18 14:23:08
 • TRX
 • $0.02402657
 • $0.02402657
 • 4.02%
 • 2019-02-18 14:21:28
 • TRX
 • $0.02407604
 • $0.02407604
 • 0.11%
 • 2019-02-18 14:21:26
 • TRX
 • $0.02458743
 • $0.02458743
 • 0.04%
 • 2019-02-18 10:51:52
 • TRX
 • $0.02448819
 • $0.02448819
 • 0.05%
 • 2019-02-18 10:51:44
 • TRX
 • $0.02464723
 • $0.02464723
 • 0.04%
 • 2019-02-18 10:51:32
 • TRX
 • $0.02396136
 • $0.02396136
 • 0.00
 • 2019-02-18 10:50:08
 • TRX
 • $0.02419160
 • $0.02419160
 • 0.00
 • 2019-02-18 10:49:59
 • TRX
 • $0.02434600
 • $0.02434600
 • 0.00
 • 2019-02-18 10:49:33
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Bittrex(B网)
 • 2
 • Bittrex(B网)
 • 3
 • Bittrex(B网)
 • 4
 • Binance(币安)
 • 5
 • Binance(币安)
 • 6
 • OKEX
 • 7
 • Bittrex(B网)
 • 8
 • Bithumb
 • 9
 • OKEX
 • 10
 • OKEX
 • 11
 • OKEX
 • 12
 • Binance(币安)
 • 13
 • Binance(币安)
 • 14
 • Binance(币安)
 • 15
 • Binance(币安)
 • 16
 • Binance(币安)
 • 17
 • Binance(币安)
 • 18
 • Bitfinex
 • 19
 • Bitfinex
 • 20
 • Bitfinex
 • 21
 • Bitfinex
 • 22
 • Bitfinex
 • 23
 • Bitfinex
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • TRX
 • 0.00000644BTC
 • 0.00000644BTC
 • 0.79%
 • 2019-02-18 14:48:10
 • TRX
 • 0.00000631BTC
 • 0.00000631BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:47:43
 • TRX
 • 0.00000644BTC
 • 0.00000644BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:47:41
 • TRX
 • 0.00000632BTC
 • 0.00000632BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:39
 • TRX
 • 0.00000645BTC
 • 0.00000645BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:41:38
 • TRX
 • 0.00000647BTC
 • 0.00000647BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:39:08
 • TRX
 • 0.00000641BTC
 • 0.00000641BTC
 • 0.13%
 • 2019-02-18 14:35:08
 • TRX
 • 0.00000628BTC
 • 0.00000628BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:31:24
 • TRX
 • 0.00000634BTC
 • 0.00000634BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:29:15
 • TRX
 • 0.00000646BTC
 • 0.00000646BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:28:58
 • TRX
 • 0.00000645BTC
 • 0.00000645BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:26:48
 • TRX
 • 0.00000643BTC
 • 0.00000643BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:28
 • TRX
 • 0.00000643BTC
 • 0.00000643BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:27
 • TRX
 • 0.00000661BTC
 • 0.00000661BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:10
 • TRX
 • 0.00000647BTC
 • 0.00000647BTC
 • 0.24%
 • 2019-02-18 14:23:08
 • TRX
 • 0.00000642BTC
 • 0.00000642BTC
 • 4.02%
 • 2019-02-18 14:21:28
 • TRX
 • 0.00000643BTC
 • 0.00000643BTC
 • 0.11%
 • 2019-02-18 14:21:26
 • TRX
 • 0.00000657BTC
 • 0.00000657BTC
 • 0.04%
 • 2019-02-18 10:51:52
 • TRX
 • 0.00000654BTC
 • 0.00000654BTC
 • 0.05%
 • 2019-02-18 10:51:44
 • TRX
 • 0.00000658BTC
 • 0.00000658BTC
 • 0.04%
 • 2019-02-18 10:51:32
 • TRX
 • 0.00000640BTC
 • 0.00000640BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 10:50:08
 • TRX
 • 0.00000646BTC
 • 0.00000646BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 10:49:59
 • TRX
 • 0.00000650BTC
 • 0.00000650BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 10:49:33

说明:列表最多显示24小时成交额前100名数据。

1月

1年

所有

开始时间:2017-1-1

结束时间:2018-3-30

正在加载

波场简介

波场简介波场Tron是基于区块链的去中心化数字娱乐协议,致力于提高全球数字娱乐平台的运转效率,为直播节目,手机游戏等数字娱乐平台提供支付,研发,存储和信用提供功能上支持。TRON平台产生的代币TRONIX(简称TRX),可以用于记录用户的娱乐行为和TRON网络中各app之间信用数据的共享,还具有信息储存和认证的附加值,可以记录用户资产和区块链中记录的TRX消费情况。

下载瓦蜂财经APP

关注瓦蜂财经公众号

关注瓦蜂财经服务号

梅州微康网络科技有限公司

版权所有未经许可不得转载

批次号:粤ICP备13042501号