LTC

市值排行:NO.4

英文:Litecoin

中文:莱特币

白皮书:

点击进入
  • 人民币
  • 美元
  • 比特币

币种价格(CNY)

¥531.8504

币种价格(USD)

$75.33985

币种价格(BTC)

0.00705657BTC

市值(CNY):¥335.46亿

流通数量:6307.45万LTC

涨跌幅(24H)

-3.24%

成交额(24H):161.51亿

发行总量:8400.0万LTC

¥335.46亿

市值(CNY)

$47.52亿

市值(USD)

44.51万BTC

市值(BTC)

6307.45万LTC

流通数量

161.51亿

成交额(24H)

22.88亿

成交额(24H)

21.43万BTC

成交额(24H)

8400.0万LTC

发行总量

 • 交易市场
 • 价格趋势
 • 新闻
 • 基本信息
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Binance(币安)
 • LTC
 • ¥532.5106
 • ¥532.5106
 • 0.00
 • 32分钟前
 • 2
 • BTCBOX
 • LTC
 • ¥533.4712
 • ¥533.4712
 • 25.03%
 • 33分钟前
 • 3
 • Bittrex(B网)
 • LTC
 • ¥536.0903
 • ¥536.0903
 • 0.00
 • 1小时前
 • 4
 • Bitstamp
 • LTC
 • ¥536.0084
 • ¥536.0084
 • 0.03%
 • 1小时前
 • 5
 • Bitstamp
 • LTC
 • ¥532.0965
 • ¥532.0965
 • 0.04%
 • 1小时前
 • 6
 • Bitstamp
 • LTC
 • ¥532.9926
 • ¥532.9926
 • 0.09%
 • 1小时前
 • 7
 • Bitfinex
 • LTC
 • ¥537.4543
 • ¥537.4543
 • 0.00
 • 8小时前
 • 8
 • OKEX
 • LTC
 • ¥540.6120
 • ¥540.6120
 • 0.00
 • 11小时前
 • 9
 • Bitfinex
 • LTC
 • ¥535.7692
 • ¥535.7692
 • 0.00
 • 14小时前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Binance(币安)
 • LTC
 • $75.39973
 • $75.39973
 • 0.00
 • 32分钟前
 • 2
 • BTCBOX
 • LTC
 • $75.53574
 • $75.53574
 • 25.03%
 • 33分钟前
 • 3
 • Bittrex(B网)
 • LTC
 • $76.02932
 • $76.02932
 • 0.00
 • 1小时前
 • 4
 • Bitstamp
 • LTC
 • $76.01770
 • $76.01770
 • 0.03%
 • 1小时前
 • 5
 • Bitstamp
 • LTC
 • $75.46291
 • $75.46291
 • 0.04%
 • 1小时前
 • 6
 • Bitstamp
 • LTC
 • $75.59000
 • $75.59000
 • 0.09%
 • 1小时前
 • 7
 • Bitfinex
 • LTC
 • $76.22600
 • $76.22600
 • 0.00
 • 8小时前
 • 8
 • OKEX
 • LTC
 • $76.67385
 • $76.67385
 • 0.00
 • 11小时前
 • 9
 • Bitfinex
 • LTC
 • $75.98701
 • $75.98701
 • 0.00
 • 14小时前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Binance(币安)
 • LTC
 • 0.00706000BTC
 • 0.00706000BTC
 • 0.00
 • 32分钟前
 • 2
 • BTCBOX
 • LTC
 • 0.00707274BTC
 • 0.00707274BTC
 • 25.03%
 • 33分钟前
 • 3
 • Bittrex(B网)
 • LTC
 • 0.00706432BTC
 • 0.00706432BTC
 • 0.00
 • 1小时前
 • 4
 • Bitstamp
 • LTC
 • 0.00706324BTC
 • 0.00706324BTC
 • 0.03%
 • 1小时前
 • 5
 • Bitstamp
 • LTC
 • 0.00701169BTC
 • 0.00701169BTC
 • 0.04%
 • 1小时前
 • 6
 • Bitstamp
 • LTC
 • 0.00702350BTC
 • 0.00702350BTC
 • 0.09%
 • 1小时前
 • 7
 • Bitfinex
 • LTC
 • 0.00699062BTC
 • 0.00699062BTC
 • 0.00
 • 8小时前
 • 8
 • OKEX
 • LTC
 • 0.00703169BTC
 • 0.00703169BTC
 • 0.00
 • 11小时前
 • 9
 • Bitfinex
 • LTC
 • 0.00709970BTC
 • 0.00709970BTC
 • 0.00
 • 14小时前
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Binance(币安)
 • 2
 • BTCBOX
 • 3
 • Bittrex(B网)
 • 4
 • Bitstamp
 • 5
 • Bitstamp
 • 6
 • Bitstamp
 • 7
 • Bitfinex
 • 8
 • OKEX
 • 9
 • Bitfinex
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • LTC
 • ¥532.5106
 • ¥532.5106
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • LTC
 • ¥533.4712
 • ¥533.4712
 • 25.03%
 • 2019-08-20
 • LTC
 • ¥536.0903
 • ¥536.0903
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • LTC
 • ¥536.0084
 • ¥536.0084
 • 0.03%
 • 2019-08-20
 • LTC
 • ¥532.0965
 • ¥532.0965
 • 0.04%
 • 2019-08-20
 • LTC
 • ¥532.9926
 • ¥532.9926
 • 0.09%
 • 2019-08-20
 • LTC
 • ¥537.4543
 • ¥537.4543
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • LTC
 • ¥540.6120
 • ¥540.6120
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • LTC
 • ¥535.7692
 • ¥535.7692
 • 0.00
 • 2019-08-20
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Binance(币安)
 • 2
 • BTCBOX
 • 3
 • Bittrex(B网)
 • 4
 • Bitstamp
 • 5
 • Bitstamp
 • 6
 • Bitstamp
 • 7
 • Bitfinex
 • 8
 • OKEX
 • 9
 • Bitfinex
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • LTC
 • $75.39973
 • $75.39973
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • LTC
 • $75.53574
 • $75.53574
 • 25.03%
 • 2019-08-20
 • LTC
 • $76.02932
 • $76.02932
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • LTC
 • $76.01770
 • $76.01770
 • 0.03%
 • 2019-08-20
 • LTC
 • $75.46291
 • $75.46291
 • 0.04%
 • 2019-08-20
 • LTC
 • $75.59000
 • $75.59000
 • 0.09%
 • 2019-08-20
 • LTC
 • $76.22600
 • $76.22600
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • LTC
 • $76.67385
 • $76.67385
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • LTC
 • $75.98701
 • $75.98701
 • 0.00
 • 2019-08-20
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Binance(币安)
 • 2
 • BTCBOX
 • 3
 • Bittrex(B网)
 • 4
 • Bitstamp
 • 5
 • Bitstamp
 • 6
 • Bitstamp
 • 7
 • Bitfinex
 • 8
 • OKEX
 • 9
 • Bitfinex
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • LTC
 • 0.00706000BTC
 • 0.00706000BTC
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • LTC
 • 0.00707274BTC
 • 0.00707274BTC
 • 25.03%
 • 2019-08-20
 • LTC
 • 0.00706432BTC
 • 0.00706432BTC
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • LTC
 • 0.00706324BTC
 • 0.00706324BTC
 • 0.03%
 • 2019-08-20
 • LTC
 • 0.00701169BTC
 • 0.00701169BTC
 • 0.04%
 • 2019-08-20
 • LTC
 • 0.00702350BTC
 • 0.00702350BTC
 • 0.09%
 • 2019-08-20
 • LTC
 • 0.00699062BTC
 • 0.00699062BTC
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • LTC
 • 0.00703169BTC
 • 0.00703169BTC
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • LTC
 • 0.00709970BTC
 • 0.00709970BTC
 • 0.00
 • 2019-08-20

说明:列表最多显示24小时成交额前100名数据。

莱特币简介

莱特币简介莱特币(简写:LTC)是一种基于“点对点”技术的网络货币,也是MIT/X11许可下的一个开源软件项目。它可以帮助用户即时付款给世界上任何一个人。莱特币受到了BTC的启发,并且在技术上具有相同的实现原理,莱特币的创造和转让基于一种开源的加密协议,不受到任何中央机构的管理。

下载瓦蜂财经APP

关注瓦蜂财经公众号

关注瓦蜂财经服务号

梅州微康网络科技有限公司

版权所有未经许可不得转载

批次号:粤ICP备13042501号