BTC

市值排行:NO.2

英文:Bitcoin

中文:比特币

白皮书:

点击进入
  • 人民币
  • 美元
  • 比特币

币种价格(CNY)

¥75416.0774

币种价格(USD)

$10683.6772

币种价格(BTC)

1.00000000BTC

市值(CNY):¥13489.64亿

流通数量:1788.69万BTC

涨跌幅(24H)

-0.19%

成交额(24H):1068.63亿

发行总量:2100.0万BTC

¥13489.64亿

市值(CNY)

$1910.98亿

市值(USD)

1788.69万BTC

市值(BTC)

1788.69万BTC

流通数量

1068.63亿

成交额(24H)

151.39亿

成交额(24H)

141.76万BTC

成交额(24H)

2100.0万BTC

发行总量

 • 交易市场
 • 价格趋势
 • 新闻
 • 基本信息
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • BTCBOX
 • BTC
 • ¥75232.7981
 • ¥7.52万
 • 23.00%
 • 30分钟前
 • 2
 • bitFlyer
 • BTC
 • ¥75749.5784
 • ¥7.57万
 • 0.19%
 • 44分钟前
 • 3
 • bitFlyer
 • BTC
 • ¥75435.1275
 • ¥7.54万
 • 1.03%
 • 46分钟前
 • 4
 • bitFlyer
 • BTC
 • ¥75229.9456
 • ¥7.52万
 • 89.68%
 • 47分钟前
 • 5
 • Binance(币安)
 • BTC
 • ¥75232.6718
 • ¥7.52万
 • 0.00
 • 59分钟前
 • 6
 • Bitstamp
 • BTC
 • ¥75091.1830
 • ¥7.51万
 • 0.05%
 • 1小时前
 • 7
 • Bitstamp
 • BTC
 • ¥75366.0095
 • ¥7.54万
 • 0.01%
 • 1小时前
 • 8
 • Bitfinex
 • BTC
 • ¥75425.6167
 • ¥7.54万
 • 0.00
 • 3小时前
 • 9
 • Bitfinex
 • BTC
 • ¥?
 • ¥?
 • 0
 • 8小时前
 • 10
 • Bitfinex
 • BTC
 • ¥76402.3874
 • ¥7.64万
 • 0
 • 8小时前
 • 11
 • OKEX
 • BTC
 • ¥77137.5315
 • ¥7.71万
 • 0.00
 • 11小时前
 • 12
 • Bitfinex
 • BTC
 • ¥75788.2881
 • ¥7.58万
 • 0.00
 • 14小时前
 • 13
 • Bitfinex
 • BTC
 • ¥75543.8817
 • ¥7.55万
 • 0
 • 23小时前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • BTCBOX
 • BTC
 • $10652.4316
 • $1.07万
 • 23.00%
 • 30分钟前
 • 2
 • bitFlyer
 • BTC
 • $10725.6040
 • $1.07万
 • 0.19%
 • 44分钟前
 • 3
 • bitFlyer
 • BTC
 • $10681.0800
 • $1.07万
 • 1.03%
 • 46分钟前
 • 4
 • bitFlyer
 • BTC
 • $10652.0277
 • $1.07万
 • 89.68%
 • 47分钟前
 • 5
 • Binance(币安)
 • BTC
 • $10652.4137
 • $1.07万
 • 0.00
 • 59分钟前
 • 6
 • Bitstamp
 • BTC
 • $10649.5700
 • $1.06万
 • 0.05%
 • 1小时前
 • 7
 • Bitstamp
 • BTC
 • $10688.5464
 • $1.07万
 • 0.01%
 • 1小时前
 • 8
 • Bitfinex
 • BTC
 • $10697.0000
 • $1.07万
 • 0.00
 • 3小时前
 • 9
 • Bitfinex
 • BTC
 • $?
 • $?
 • 0
 • 8小时前
 • 10
 • Bitfinex
 • BTC
 • $10835.9885
 • $1.08万
 • 0
 • 8小时前
 • 11
 • OKEX
 • BTC
 • $10940.2524
 • $1.09万
 • 0.00
 • 11小时前
 • 12
 • Bitfinex
 • BTC
 • $10748.8921
 • $1.07万
 • 0.00
 • 14小时前
 • 13
 • Bitfinex
 • BTC
 • $10720.1580
 • $1.07万
 • 0
 • 23小时前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • BTCBOX
 • BTC
 • 0.99743288BTC
 • 0.99743288BTC
 • 23.00%
 • 30分钟前
 • 2
 • bitFlyer
 • BTC
 • 1.004284BTC
 • 1.004284BTC
 • 0.19%
 • 44分钟前
 • 3
 • bitFlyer
 • BTC
 • 1.000115BTC
 • 1.000115BTC
 • 1.03%
 • 46分钟前
 • 4
 • bitFlyer
 • BTC
 • 0.99739506BTC
 • 0.99739506BTC
 • 89.68%
 • 47分钟前
 • 5
 • Binance(币安)
 • BTC
 • 0.99743121BTC
 • 0.99743120BTC
 • 0.00
 • 59分钟前
 • 6
 • Bitstamp
 • BTC
 • 0.98951260BTC
 • 0.98951260BTC
 • 0.05%
 • 1小时前
 • 7
 • Bitstamp
 • BTC
 • 0.99313412BTC
 • 0.99313412BTC
 • 0.01%
 • 1小时前
 • 8
 • Bitfinex
 • BTC
 • 0.99391960BTC
 • 0.99391960BTC
 • 0.00
 • 3小时前
 • 9
 • Bitfinex
 • BTC
 • ?BTC
 • ?BTC
 • 0
 • 8小时前
 • 10
 • Bitfinex
 • BTC
 • 0.99375841BTC
 • 0.99375841BTC
 • 0
 • 8小时前
 • 11
 • OKEX
 • BTC
 • 1.003320BTC
 • 1.003320BTC
 • 0.00
 • 11小时前
 • 12
 • Bitfinex
 • BTC
 • 1.004302BTC
 • 1.004302BTC
 • 0.00
 • 14小时前
 • 13
 • Bitfinex
 • BTC
 • 1.000777BTC
 • 1.000777BTC
 • 0
 • 23小时前
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • BTCBOX
 • 2
 • bitFlyer
 • 3
 • bitFlyer
 • 4
 • bitFlyer
 • 5
 • Binance(币安)
 • 6
 • Bitstamp
 • 7
 • Bitstamp
 • 8
 • Bitfinex
 • 9
 • Bitfinex
 • 10
 • Bitfinex
 • 11
 • OKEX
 • 12
 • Bitfinex
 • 13
 • Bitfinex
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • BTC
 • ¥75232.7981
 • ¥7.52万
 • 23.00%
 • 2019-08-20
 • BTC
 • ¥75749.5784
 • ¥7.57万
 • 0.19%
 • 2019-08-20
 • BTC
 • ¥75435.1275
 • ¥7.54万
 • 1.03%
 • 2019-08-20
 • BTC
 • ¥75229.9456
 • ¥7.52万
 • 89.68%
 • 2019-08-20
 • BTC
 • ¥75232.6718
 • ¥7.52万
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • BTC
 • ¥75091.1830
 • ¥7.51万
 • 0.05%
 • 2019-08-20
 • BTC
 • ¥75366.0095
 • ¥7.54万
 • 0.01%
 • 2019-08-20
 • BTC
 • ¥75425.6167
 • ¥7.54万
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • BTC
 • ¥?
 • ¥?
 • 0
 • 2019-08-20
 • BTC
 • ¥76402.3874
 • ¥7.64万
 • 0
 • 2019-08-20
 • BTC
 • ¥77137.5315
 • ¥7.71万
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • BTC
 • ¥75788.2881
 • ¥7.58万
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • BTC
 • ¥75543.8817
 • ¥7.55万
 • 0
 • 2019-08-19
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • BTCBOX
 • 2
 • bitFlyer
 • 3
 • bitFlyer
 • 4
 • bitFlyer
 • 5
 • Binance(币安)
 • 6
 • Bitstamp
 • 7
 • Bitstamp
 • 8
 • Bitfinex
 • 9
 • Bitfinex
 • 10
 • Bitfinex
 • 11
 • OKEX
 • 12
 • Bitfinex
 • 13
 • Bitfinex
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • BTC
 • $10652.4316
 • $1.07万
 • 23.00%
 • 2019-08-20
 • BTC
 • $10725.6040
 • $1.07万
 • 0.19%
 • 2019-08-20
 • BTC
 • $10681.0800
 • $1.07万
 • 1.03%
 • 2019-08-20
 • BTC
 • $10652.0277
 • $1.07万
 • 89.68%
 • 2019-08-20
 • BTC
 • $10652.4137
 • $1.07万
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • BTC
 • $10649.5700
 • $1.06万
 • 0.05%
 • 2019-08-20
 • BTC
 • $10688.5464
 • $1.07万
 • 0.01%
 • 2019-08-20
 • BTC
 • $10697.0000
 • $1.07万
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • BTC
 • $?
 • $?
 • 0
 • 2019-08-20
 • BTC
 • $10835.9885
 • $1.08万
 • 0
 • 2019-08-20
 • BTC
 • $10940.2524
 • $1.09万
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • BTC
 • $10748.8921
 • $1.07万
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • BTC
 • $10720.1580
 • $1.07万
 • 0
 • 2019-08-19
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • BTCBOX
 • 2
 • bitFlyer
 • 3
 • bitFlyer
 • 4
 • bitFlyer
 • 5
 • Binance(币安)
 • 6
 • Bitstamp
 • 7
 • Bitstamp
 • 8
 • Bitfinex
 • 9
 • Bitfinex
 • 10
 • Bitfinex
 • 11
 • OKEX
 • 12
 • Bitfinex
 • 13
 • Bitfinex
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • BTC
 • 0.99743288BTC
 • 0.99743288BTC
 • 23.00%
 • 2019-08-20
 • BTC
 • 1.004284BTC
 • 1.004284BTC
 • 0.19%
 • 2019-08-20
 • BTC
 • 1.000115BTC
 • 1.000115BTC
 • 1.03%
 • 2019-08-20
 • BTC
 • 0.99739506BTC
 • 0.99739506BTC
 • 89.68%
 • 2019-08-20
 • BTC
 • 0.99743121BTC
 • 0.99743120BTC
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • BTC
 • 0.98951260BTC
 • 0.98951260BTC
 • 0.05%
 • 2019-08-20
 • BTC
 • 0.99313412BTC
 • 0.99313412BTC
 • 0.01%
 • 2019-08-20
 • BTC
 • 0.99391960BTC
 • 0.99391960BTC
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • BTC
 • ?BTC
 • ?BTC
 • 0
 • 2019-08-20
 • BTC
 • 0.99375841BTC
 • 0.99375841BTC
 • 0
 • 2019-08-20
 • BTC
 • 1.003320BTC
 • 1.003320BTC
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • BTC
 • 1.004302BTC
 • 1.004302BTC
 • 0.00
 • 2019-08-20
 • BTC
 • 1.000777BTC
 • 1.000777BTC
 • 0
 • 2019-08-19

说明:列表最多显示24小时成交额前100名数据。

比特币简介

比特币简介比特币(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。

下载瓦蜂财经APP

关注瓦蜂财经公众号

关注瓦蜂财经服务号

梅州微康网络科技有限公司

版权所有未经许可不得转载

批次号:粤ICP备13042501号