BTC¥25328.8155

ETH¥938.8864

LTC¥302.7129

BTC

市值排行:NO.2

英文:Bitcoin

中文:比特币

白皮书:

点击进入
  • 人民币
  • 美元
  • 比特币

币种价格(CNY)

¥25308.5030

币种价格(USD)

$3736.5100

币种价格(BTC)

1.00000000BTC

市值(CNY):¥4440.17亿

流通数量:1754.42万BTC

涨跌幅(24H)

2.79%

成交额(24H):519.32亿

发行总量:2100.0万BTC

¥4440.17亿

市值(CNY)

$655.54亿

市值(USD)

1754.42万BTC

市值(BTC)

1754.42万BTC

流通数量

519.32亿

成交额(24H)

76.67亿

成交额(24H)

205.07万BTC

成交额(24H)

2100.0万BTC

发行总量

 • 交易市场
 • 价格趋势
 • 新闻
 • 基本信息
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Bittrex(B网)
 • BTC
 • ¥25300.0870
 • ¥2.53万
 • 0.00
 • 3分钟前
 • 2
 • Binance(币安)
 • BTC
 • ¥25340.1391
 • ¥2.53万
 • 0.00
 • 4分钟前
 • 3
 • Bitstamp
 • BTC
 • ¥25011.9746
 • ¥2.5万
 • 0.05%
 • 7分钟前
 • 4
 • Bitstamp
 • BTC
 • ¥25010.6372
 • ¥2.5万
 • 0.01%
 • 7分钟前
 • 5
 • bitFlyer
 • BTC
 • ¥24665.9183
 • ¥2.47万
 • 0.19%
 • 8分钟前
 • 6
 • bitFlyer
 • BTC
 • ¥25018.4768
 • ¥2.5万
 • 1.03%
 • 8分钟前
 • 7
 • bitFlyer
 • BTC
 • ¥24932.3118
 • ¥2.49万
 • 89.68%
 • 8分钟前
 • 8
 • Bittrex(B网)
 • BTC
 • ¥24999.2412
 • ¥2.5万
 • 0
 • 9分钟前
 • 9
 • Bithumb
 • BTC
 • ¥24715.0202
 • ¥2.47万
 • 0.00
 • 13分钟前
 • 10
 • OKEX
 • BTC
 • ¥25308.0177
 • ¥2.53万
 • 0.00
 • 17分钟前
 • 11
 • Bitfinex
 • BTC
 • ¥25735.4616
 • ¥2.57万
 • 0.00
 • 19分钟前
 • 12
 • Bitfinex
 • BTC
 • ¥25725.3974
 • ¥2.57万
 • 0
 • 19分钟前
 • 13
 • Bitfinex
 • BTC
 • ¥25759.4539
 • ¥2.58万
 • 0.00
 • 19分钟前
 • 14
 • Binance(币安)
 • BTC
 • ¥25303.6799
 • ¥2.53万
 • 0
 • 20分钟前
 • 15
 • Binance(币安)
 • BTC
 • ¥25269.6576
 • ¥2.53万
 • 0
 • 20分钟前
 • 16
 • Binance(币安)
 • BTC
 • ¥25244.2536
 • ¥2.52万
 • 0
 • 20分钟前
 • 17
 • Bitfinex
 • BTC
 • ¥25607.6944
 • ¥2.56万
 • 0
 • 1小时前
 • 18
 • BTCBOX
 • BTC
 • ¥24818.5037
 • ¥2.48万
 • 23.00%
 • 2小时前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Bittrex(B网)
 • BTC
 • $3735.3777
 • $3735.3777
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:40:27
 • 2
 • Binance(币安)
 • BTC
 • $3741.2911
 • $3741.2911
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:38:48
 • 3
 • Bitstamp
 • BTC
 • $3692.8400
 • $3692.8400
 • 0.05%
 • 2019-02-18 14:36:23
 • 4
 • Bitstamp
 • BTC
 • $3692.6425
 • $3692.6425
 • 0.01%
 • 2019-02-18 14:36:09
 • 5
 • bitFlyer
 • BTC
 • $3641.7472
 • $3641.7472
 • 0.19%
 • 2019-02-18 14:35:39
 • 6
 • bitFlyer
 • BTC
 • $3693.8000
 • $3693.8000
 • 1.03%
 • 2019-02-18 14:35:33
 • 7
 • bitFlyer
 • BTC
 • $3681.0784
 • $3681.0784
 • 89.68%
 • 2019-02-18 14:35:32
 • 8
 • Bittrex(B网)
 • BTC
 • $3690.9600
 • $3690.9600
 • 0
 • 2019-02-18 14:33:48
 • 9
 • Bithumb
 • BTC
 • $3648.9968
 • $3648.9968
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:30:16
 • 10
 • OKEX
 • BTC
 • $3736.5487
 • $3736.5487
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:25:44
 • 11
 • Bitfinex
 • BTC
 • $3799.6577
 • $3799.6577
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:24:32
 • 12
 • Bitfinex
 • BTC
 • $3798.1718
 • $3798.1718
 • 0
 • 2019-02-18 14:24:14
 • 13
 • Bitfinex
 • BTC
 • $3803.2000
 • $3803.2000
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:23:59
 • 14
 • Binance(币安)
 • BTC
 • $3735.9082
 • $3735.9082
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:35
 • 15
 • Binance(币安)
 • BTC
 • $3730.8851
 • $3730.8851
 • 0
 • 2019-02-18 14:22:59
 • 16
 • Binance(币安)
 • BTC
 • $3727.1343
 • $3727.1343
 • 0
 • 2019-02-18 14:22:45
 • 17
 • Bitfinex
 • BTC
 • $3780.7938
 • $3780.7938
 • 0
 • 2019-02-18 13:38:34
 • 18
 • BTCBOX
 • BTC
 • $3664.2754
 • $3664.2754
 • 23.00%
 • 2019-02-18 12:20:12
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Bittrex(B网)
 • BTC
 • 0.99747581BTC
 • 0.99747581BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:40:27
 • 2
 • Binance(币安)
 • BTC
 • 0.99905490BTC
 • 0.99905490BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:38:48
 • 3
 • Bitstamp
 • BTC
 • 0.98611675BTC
 • 0.98611675BTC
 • 0.05%
 • 2019-02-18 14:36:23
 • 4
 • Bitstamp
 • BTC
 • 0.98606403BTC
 • 0.98606403BTC
 • 0.01%
 • 2019-02-18 14:36:09
 • 5
 • bitFlyer
 • BTC
 • 0.97247321BTC
 • 0.97247321BTC
 • 0.19%
 • 2019-02-18 14:35:39
 • 6
 • bitFlyer
 • BTC
 • 0.98637311BTC
 • 0.98637311BTC
 • 1.03%
 • 2019-02-18 14:35:33
 • 7
 • bitFlyer
 • BTC
 • 0.98297599BTC
 • 0.98297599BTC
 • 89.68%
 • 2019-02-18 14:35:32
 • 8
 • Bittrex(B网)
 • BTC
 • 0.98561473BTC
 • 0.98561473BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:33:48
 • 9
 • Bithumb
 • BTC
 • 0.97440909BTC
 • 0.97440909BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:30:16
 • 10
 • OKEX
 • BTC
 • 0.99778848BTC
 • 0.99778849BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:25:44
 • 11
 • Bitfinex
 • BTC
 • 1.014641BTC
 • 1.014641BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:24:32
 • 12
 • Bitfinex
 • BTC
 • 1.014244BTC
 • 1.014244BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:24:14
 • 13
 • Bitfinex
 • BTC
 • 1.015587BTC
 • 1.015587BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:23:59
 • 14
 • Binance(币安)
 • BTC
 • 0.99761746BTC
 • 0.99761746BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:35
 • 15
 • Binance(币安)
 • BTC
 • 0.99627611BTC
 • 0.99627611BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:22:59
 • 16
 • Binance(币安)
 • BTC
 • 0.99527454BTC
 • 0.99527454BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:22:45
 • 17
 • Bitfinex
 • BTC
 • 1.009603BTC
 • 1.009603BTC
 • 0
 • 2019-02-18 13:38:34
 • 18
 • BTCBOX
 • BTC
 • 0.97848901BTC
 • 0.97848901BTC
 • 23.00%
 • 2019-02-18 12:20:12
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Bittrex(B网)
 • 2
 • Binance(币安)
 • 3
 • Bitstamp
 • 4
 • Bitstamp
 • 5
 • bitFlyer
 • 6
 • bitFlyer
 • 7
 • bitFlyer
 • 8
 • Bittrex(B网)
 • 9
 • Bithumb
 • 10
 • OKEX
 • 11
 • Bitfinex
 • 12
 • Bitfinex
 • 13
 • Bitfinex
 • 14
 • Binance(币安)
 • 15
 • Binance(币安)
 • 16
 • Binance(币安)
 • 17
 • Bitfinex
 • 18
 • BTCBOX
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • BTC
 • ¥25300.0870
 • ¥2.53万
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:40:27
 • BTC
 • ¥25340.1391
 • ¥2.53万
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:38:48
 • BTC
 • ¥25011.9746
 • ¥2.5万
 • 0.05%
 • 2019-02-18 14:36:23
 • BTC
 • ¥25010.6372
 • ¥2.5万
 • 0.01%
 • 2019-02-18 14:36:09
 • BTC
 • ¥24665.9183
 • ¥2.47万
 • 0.19%
 • 2019-02-18 14:35:39
 • BTC
 • ¥25018.4768
 • ¥2.5万
 • 1.03%
 • 2019-02-18 14:35:33
 • BTC
 • ¥24932.3118
 • ¥2.49万
 • 89.68%
 • 2019-02-18 14:35:32
 • BTC
 • ¥24999.2412
 • ¥2.5万
 • 0
 • 2019-02-18 14:33:48
 • BTC
 • ¥24715.0202
 • ¥2.47万
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:30:16
 • BTC
 • ¥25308.0177
 • ¥2.53万
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:25:44
 • BTC
 • ¥25735.4616
 • ¥2.57万
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:24:32
 • BTC
 • ¥25725.3974
 • ¥2.57万
 • 0
 • 2019-02-18 14:24:14
 • BTC
 • ¥25759.4539
 • ¥2.58万
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:23:59
 • BTC
 • ¥25303.6799
 • ¥2.53万
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:35
 • BTC
 • ¥25269.6576
 • ¥2.53万
 • 0
 • 2019-02-18 14:22:59
 • BTC
 • ¥25244.2536
 • ¥2.52万
 • 0
 • 2019-02-18 14:22:45
 • BTC
 • ¥25607.6944
 • ¥2.56万
 • 0
 • 2019-02-18 13:38:34
 • BTC
 • ¥24818.5037
 • ¥2.48万
 • 23.00%
 • 2019-02-18 12:20:12
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Bittrex(B网)
 • 2
 • Binance(币安)
 • 3
 • Bitstamp
 • 4
 • Bitstamp
 • 5
 • bitFlyer
 • 6
 • bitFlyer
 • 7
 • bitFlyer
 • 8
 • Bittrex(B网)
 • 9
 • Bithumb
 • 10
 • OKEX
 • 11
 • Bitfinex
 • 12
 • Bitfinex
 • 13
 • Bitfinex
 • 14
 • Binance(币安)
 • 15
 • Binance(币安)
 • 16
 • Binance(币安)
 • 17
 • Bitfinex
 • 18
 • BTCBOX
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • BTC
 • $3735.3777
 • $3735.3777
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:40:27
 • BTC
 • $3741.2911
 • $3741.2911
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:38:48
 • BTC
 • $3692.8400
 • $3692.8400
 • 0.05%
 • 2019-02-18 14:36:23
 • BTC
 • $3692.6425
 • $3692.6425
 • 0.01%
 • 2019-02-18 14:36:09
 • BTC
 • $3641.7472
 • $3641.7472
 • 0.19%
 • 2019-02-18 14:35:39
 • BTC
 • $3693.8000
 • $3693.8000
 • 1.03%
 • 2019-02-18 14:35:33
 • BTC
 • $3681.0784
 • $3681.0784
 • 89.68%
 • 2019-02-18 14:35:32
 • BTC
 • $3690.9600
 • $3690.9600
 • 0
 • 2019-02-18 14:33:48
 • BTC
 • $3648.9968
 • $3648.9968
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:30:16
 • BTC
 • $3736.5487
 • $3736.5487
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:25:44
 • BTC
 • $3799.6577
 • $3799.6577
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:24:32
 • BTC
 • $3798.1718
 • $3798.1718
 • 0
 • 2019-02-18 14:24:14
 • BTC
 • $3803.2000
 • $3803.2000
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:23:59
 • BTC
 • $3735.9082
 • $3735.9082
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:35
 • BTC
 • $3730.8851
 • $3730.8851
 • 0
 • 2019-02-18 14:22:59
 • BTC
 • $3727.1343
 • $3727.1343
 • 0
 • 2019-02-18 14:22:45
 • BTC
 • $3780.7938
 • $3780.7938
 • 0
 • 2019-02-18 13:38:34
 • BTC
 • $3664.2754
 • $3664.2754
 • 23.00%
 • 2019-02-18 12:20:12
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Bittrex(B网)
 • 2
 • Binance(币安)
 • 3
 • Bitstamp
 • 4
 • Bitstamp
 • 5
 • bitFlyer
 • 6
 • bitFlyer
 • 7
 • bitFlyer
 • 8
 • Bittrex(B网)
 • 9
 • Bithumb
 • 10
 • OKEX
 • 11
 • Bitfinex
 • 12
 • Bitfinex
 • 13
 • Bitfinex
 • 14
 • Binance(币安)
 • 15
 • Binance(币安)
 • 16
 • Binance(币安)
 • 17
 • Bitfinex
 • 18
 • BTCBOX
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • BTC
 • 0.99747581BTC
 • 0.99747581BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:40:27
 • BTC
 • 0.99905490BTC
 • 0.99905490BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:38:48
 • BTC
 • 0.98611675BTC
 • 0.98611675BTC
 • 0.05%
 • 2019-02-18 14:36:23
 • BTC
 • 0.98606403BTC
 • 0.98606403BTC
 • 0.01%
 • 2019-02-18 14:36:09
 • BTC
 • 0.97247321BTC
 • 0.97247321BTC
 • 0.19%
 • 2019-02-18 14:35:39
 • BTC
 • 0.98637311BTC
 • 0.98637311BTC
 • 1.03%
 • 2019-02-18 14:35:33
 • BTC
 • 0.98297599BTC
 • 0.98297599BTC
 • 89.68%
 • 2019-02-18 14:35:32
 • BTC
 • 0.98561473BTC
 • 0.98561473BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:33:48
 • BTC
 • 0.97440909BTC
 • 0.97440909BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:30:16
 • BTC
 • 0.99778848BTC
 • 0.99778849BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:25:44
 • BTC
 • 1.014641BTC
 • 1.014641BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:24:32
 • BTC
 • 1.014244BTC
 • 1.014244BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:24:14
 • BTC
 • 1.015587BTC
 • 1.015587BTC
 • 0.00
 • 2019-02-18 14:23:59
 • BTC
 • 0.99761746BTC
 • 0.99761746BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:23:35
 • BTC
 • 0.99627611BTC
 • 0.99627611BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:22:59
 • BTC
 • 0.99527454BTC
 • 0.99527454BTC
 • 0
 • 2019-02-18 14:22:45
 • BTC
 • 1.009603BTC
 • 1.009603BTC
 • 0
 • 2019-02-18 13:38:34
 • BTC
 • 0.97848901BTC
 • 0.97848901BTC
 • 23.00%
 • 2019-02-18 12:20:12

说明:列表最多显示24小时成交额前100名数据。

1月

1年

所有

开始时间:2017-1-1

结束时间:2018-3-30

正在加载

比特币简介

比特币简介比特币(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。

下载瓦蜂财经APP

关注瓦蜂财经公众号

关注瓦蜂财经服务号

梅州微康网络科技有限公司

版权所有未经许可不得转载

批次号:粤ICP备13042501号