BTC¥25328.8155

ETH¥938.8864

LTC¥302.7129

货币总量

2794

流通总市值

24351.84亿

24H交易额

1257.56亿

交易所

276

 • ¥25308.5030
 • 2.79%
 • 519.32亿
 • ¥4440.17亿
 • 1754.42万BTC
 • 83.54%
 • 2100.0万BTC
 • ¥938.8864
 • 12.39%
 • 319.24亿
 • ¥984.92亿
 • 1.05亿ETH
 • ¥3.601405
 • -5.7%
 • 19.0亿
 • ¥1413.35亿
 • 999.92亿XRP
 • 99.99%
 • 1000.0亿XRP
 • ¥870.0357
 • 5.34%
 • 20.58亿
 • ¥153.37亿
 • 1762.78万BCH
 • 83.94%
 • 2100.0万BCH
 • ¥19.83767
 • 4.11%
 • 66.08亿
 • ¥179.78亿
 • 10.06亿EOS
 • ¥302.7129
 • 2.61%
 • 78.49亿
 • ¥183.19亿
 • 6051.73万LTC
 • 72.04%
 • 8400.0万LTC
 • ¥0.28551834
 • 3.0%
 • 1.2亿
 • ¥74.03亿
 • 311.12亿ADA
 • 69.14%
 • 450.0亿ADA
 • ¥0.54933177
 • 3.93%
 • 8.51亿
 • ¥105.33亿
 • 1047.22亿XLM
 • ¥1.896134
 • 1.54%
 • 6893.46万
 • ¥52.7亿
 • 27.8亿MIOTA
 • 100.0%
 • 27.8亿MIOTA
 • ¥56.81258
 • 3.35%
 • 17.83亿
 • ¥36.93亿
 • 1.0亿NEO
 • 100.0%
 • 1.0亿NEO
 • ¥0.16248536
 • 0.16%
 • 8.96亿
 • ¥108.35亿
 • 992.81亿TRX
 • ¥332.2306
 • 3.98%
 • 3.53亿
 • ¥55.82亿
 • 1680.03万XMR
 • ¥546.8597
 • 1.74%
 • 14.53亿
 • ¥47.23亿
 • 863.69万DASH
 • 45.7%
 • 1890.0万DASH
 • ¥0.28409717
 • 0.89%
 • 9519.16万
 • ¥25.57亿
 • 90.0亿XEM
 • ¥6.793337
 • 0.15%
 • 440.6亿
 • ¥137.32亿
 • 25.8亿USDT
 • ¥28.55122
 • 3.22%
 • 13.95亿
 • ¥30.94亿
 • 1.08亿ETC
 • 51.6%
 • 2.1亿ETC
正在加载

没有更多数据了

 • $3736.5100
 • 2.79%
 • 76.67亿
 • $655.54亿
 • 1754.42万BTC
 • 83.54%
 • 2100.0万BTC
 • $138.6158
 • 12.39%
 • 47.13亿
 • $145.41亿
 • 1.05亿ETH
 • $0.56256100
 • -5.7%
 • 2.97亿
 • $220.77亿
 • 999.92亿XRP
 • 99.99%
 • 1000.0亿XRP
 • $128.4508
 • 5.34%
 • 3.04亿
 • $22.64亿
 • 1762.78万BCH
 • 83.94%
 • 2100.0万BCH
 • $2.928804
 • 4.11%
 • 9.76亿
 • $26.54亿
 • 10.06亿EOS
 • $44.69208
 • 2.61%
 • 11.59亿
 • $27.05亿
 • 6051.73万LTC
 • 72.04%
 • 8400.0万LTC
 • $0.04215351
 • 3.0%
 • 1766.94万
 • $10.93亿
 • 311.12亿ADA
 • 69.14%
 • 450.0亿ADA
 • $0.08110253
 • 3.93%
 • 1.26亿
 • $15.55亿
 • 1047.22亿XLM
 • $0.27994241
 • 1.54%
 • 1017.74万
 • $7.78亿
 • 27.8亿MIOTA
 • 100.0%
 • 27.8亿MIOTA
 • $8.387726
 • 3.35%
 • 2.63亿
 • $5.45亿
 • 1.0亿NEO
 • 100.0%
 • 1.0亿NEO
 • $0.02398910
 • 0.16%
 • 1.32亿
 • $16.0亿
 • 992.81亿TRX
 • $49.05003
 • 3.98%
 • 5217.39万
 • $8.24亿
 • 1680.03万XMR
 • $80.73756
 • 1.74%
 • 2.15亿
 • $6.97亿
 • 863.69万DASH
 • 45.7%
 • 1890.0万DASH
 • $0.04194369
 • 0.89%
 • 1405.39万
 • $3.77亿
 • 90.0亿XEM
 • $1.002958
 • 0.15%
 • 65.05亿
 • $20.27亿
 • 25.8亿USDT
 • $4.215260
 • 3.22%
 • 2.06亿
 • $4.57亿
 • 1.08亿ETC
 • 51.6%
 • 2.1亿ETC
正在加载

没有更多数据了

 • 1.00000000BTC
 • 2.79%
 • 205.07万BTC
 • 1754.42万BTC
 • 1754.42万BTC
 • 83.54%
 • 2100.0万BTC
 • 0.03706702BTC
 • 12.39%
 • 126.02万BTC
 • 388.84万BTC
 • 1.05亿ETH
 • 0.00008542BTC
 • -5.7%
 • 4.51万BTC
 • 335.21万BTC
 • 999.92亿XRP
 • 99.99%
 • 1000.0亿XRP
 • 0.03441029BTC
 • 5.34%
 • 8.13万BTC
 • 60.66万BTC
 • 1762.78万BCH
 • 83.94%
 • 2100.0万BCH
 • 0.00078423BTC
 • 4.11%
 • 26.09万BTC
 • 71.07万BTC
 • 10.06亿EOS
 • 0.01196421BTC
 • 2.61%
 • 31.01万BTC
 • 72.4万BTC
 • 6051.73万LTC
 • 72.04%
 • 8400.0万LTC
 • 0.00001128BTC
 • 3.0%
 • 4728.7922BTC
 • 29.25万BTC
 • 311.12亿ADA
 • 69.14%
 • 450.0亿ADA
 • 0.00002168BTC
 • 3.93%
 • 3.36万BTC
 • 41.58万BTC
 • 1047.22亿XLM
 • 0.00007496BTC
 • 1.54%
 • 2726.5604BTC
 • 20.84万BTC
 • 27.8亿MIOTA
 • 100.0%
 • 27.8亿MIOTA
 • 0.00224551BTC
 • 3.35%
 • 7.04万BTC
 • 14.6万BTC
 • 1.0亿NEO
 • 100.0%
 • 1.0亿NEO
 • 0.00000642BTC
 • 0.16%
 • 3.54万BTC
 • 42.83万BTC
 • 992.81亿TRX
 • 0.01314545BTC
 • 3.98%
 • 1.4万BTC
 • 22.08万BTC
 • 1680.03万XMR
 • 0.02160790BTC
 • 1.74%
 • 5.73万BTC
 • 18.66万BTC
 • 863.69万DASH
 • 45.7%
 • 1890.0万DASH
 • 0.00001125BTC
 • 0.89%
 • 3763.3249BTC
 • 10.13万BTC
 • 90.0亿XEM
 • 0.00026853BTC
 • 0.15%
 • 174.08万BTC
 • 54.28万BTC
 • 25.8亿USDT
 • 0.00112884BTC
 • 3.22%
 • 5.51万BTC
 • 12.23万BTC
 • 1.08亿ETC
 • 51.6%
 • 2.1亿ETC
正在加载

没有更多数据了

下载瓦蜂财经APP

关注瓦蜂财经公众号

关注瓦蜂财经服务号

梅州微康网络科技有限公司

版权所有未经许可不得转载

批次号:粤ICP备13042501号

瓦蜂财经APP

懂你,更懂区块链